Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wydał w dniu 5 stycznia 2018 r. wyrok w sprawie sygn. akt IIIC516/16 z powództwa Gminy Lesznowola przeciwko Stowarzyszeniu Pełnoprawni Obywatele Kwiryta o naruszenie dóbr osobistych Gminy.

Sąd nakazał pozwanemu Stowarzyszeniu zamieszczenie na jego stronie internetowej na okres 7 dni 

OŚWIADCZENIA PRZEPRASZAJĄCEGO GMINĘ LESZNOWOLA ZA NARUSZENIE JEJ DÓBR OSOBISTYCH 

poprzez umieszczenie na stronie serwisu internetowego stowarzyszenia Raportu Strażniczego Stowarzyszenia za rok 2015, ZAWIERAJĄCEGO NIEPRAWDZIWE INFORMACJE dotyczące rzekomych nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi Gminy Lesznowola.

Sąd zasądził ponadto od Stowarzyszenia kwotę 10 000 zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasądził na rzecz Gminy Lesznowola koszty postępowania sądowego.

Wyrok ten nie jest prawomocny. Niezwłocznie po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku dokonamy jego publikacji. 

Poniżej istota sentencji wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Gminy Lesznowola przeciwko Stowarzyszeniu Pełnoprawni Obywatele Kwiryta z siedzibą w Piasecznie o ochronę dóbr osobistych (Sygn. akt III C 516/16).

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny :

1) nakazuje pozwanemu Stowarzyszeniu Pełnoprawni Obywatele Kwiryta z siedzibą w Piasecznie usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych Gminy Lesznowola, poprzez opublikowanie na stronie internetowej serwisu Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele Kwiryta (www.kwiryta.org) na okres 7 (siedmiu) dni, zapisanego czarną czcionką na białym tle, o wielkości odpowiadającej wielkości czcionki użytej w podtytułach "Raportu Strażniczego Stowarzyszenia za rok 2015 - Pełen Raport", oświadczenia o treści: 

"Przepraszamy Gminę Lesznowola za naruszenie jej dóbr osobistych, poprzez umieszczenie na stronie internetowej serwisu Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele Kwiryta raportu dotyczącego Gminy Lesznowola pod tytułem "Raport Strażniczy Stowarzyszenia za rok 2015 - Pełen Raport", zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomych nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi Gminy Lesznowola oraz doprowadzeniu, w skutek nieodpowiednich decyzji, do zadłużenia Gminy Lesznowola";

2) zasądza od pozwanego Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele Kwiryta z siedzibą w Piasecznie kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża ...