Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31.01.2018 r. ustalony został „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola”.


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji.


Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostaną zamieszczone na stronach internetowych Gminny Przedszkoli, Szkół Podstawowych oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.