W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza powiadomienie POZIOM IV.

Wyniki pomiarów jakości powietrza oraz prognozy można śledzić na stronach:

http://sojp.wios.warszawa.pl

http://powietrze.gios.gov.pl

oraz lokalnie -w zakładce Czystość powietrza na stronie Urzędu Gminy, prezentującej pomiary z sensorów umieszczonych na terenie gminy: https://www.lesznowola.pl/sensory


Pliki do pobrania