Referat Realizacji i Egzekucji Podatków informuje, że rozpoczął się proces generowania i wysyłki decyzji podatkowych na rok 2018. W większości decyzje zostaną doręczone za pośrednictwem operatora pocztowego. Tam gdzie to możliwe, w proces doręczania włączyli się sołtysi. Przypominamy, że doręczenie decyzji musi zostać poświadczone imiennym potwierdzeniem odbioru. Osoby, które nie otrzymają decyzji podatkowych do 8 marca br. prosimy o kontakt z Urzędem.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby fizyczne 

Szanowni Państwo!

Terminy płatności podatku przypadają na następujące dni: 

  • 15 marca, 
  • 15 maja, 
  • 15 września 
  • i 15 listopada. 

Powyższe nie dotyczy zobowiązań podatkowych nie przekraczających 100 zł. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeżeli nie otrzymacie Państwo decyzji podatkowych do 8 marca  br. prosimy o kontakt z Urzędem: 

podatki@lesznowola.pl 

lub telefoniczne 22 7089 195 lub 215.


Informacja dla  Podatników  podatków od osób prawnych

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 15 stycznia 2018  upłynął termin składania deklaracji na podatek rolny i podatek leśny.

Terminy płatności podatku rolnego to : 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek leśny należy uregulować:  do 15-go każdego miesiąca,  chyba że kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Do 31 stycznia 2018  należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości. Najpóźniej w  tej dacie trzeba dokonać zapłaty pierwszej raty podatku. Kolejne raty należy regulować do 15-go każdego miesiąca.

Podatek od środków transportowych: termin złożenia deklaracji – 15 luty 2018   

termin płatności: do 15 lutego i do 15 września, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego

Przypominamy również, że już od 2013 roku zostały wprowadzone indywidualne rachunki bankowe dla każdego podatnika, na każdy rodzaj zobowiązania podatkowego tj. oddzielne na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.   W związku z tym płatności powinny być regulowane na Państwa indywidualne rachunki. Zapraszamy do kontaktu, przekażemy numery rachunków i udzielimy niezbędnych informacji: podatki@lesznowola.pl, tel. 22 7089 142 lub 108. 

Ponadto od 1 stycznia 2018 zostały  wprowadzone nowe formularze podatkowe. Znajdziecie je Państwo na naszej stronie w zakładce „Podatki i opłaty”.

Referat Realizacji i Egzekucji Podatków