Referat Dróg i Mostów zaprasza do zapoznania się z koncepcją budowy ul. Granicznej w Woli Mrokowskiej (odcinek między ul. Rejonową i Krótką).