W związku z podwyższonym stężeniem pyłu PM 2,5 w powietrzu na terenie województwa mazowieckiego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia. 

Główną przyczyna pogarszającej się jakości powietrza jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin, w połączeniu z warunkami atmosferycznymi, jak słaby wiatr, wyż i zamglenia. 

Ogłoszone ostrzeżenie oznacza m.in., że osoby z tzw. grup wrażliwych (np. małe dzieci, kobiety w ciąży, alergicy, astmatycy i osoby starsze) powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz i obserwować wyniki pomiarów jakości powietrza.

Stan czystości powietrza można sprawdzić na następujących stronach: 

Informacje lokalne:

  • w zakładce Czystość powietrza na stronie Urzędu Gminy Lesznowola, gdzie znajduje się mapa z sensorami zlokalizowanymi na terenie naszej gminy: https://www.lesznowola.pl/sensory
  • przy ul. Lipowej 28 w Magdalence znajduje się tablica świetlna z aktualnymi informacjami o jakości powietrza.