Referat Dróg i Mostów zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje projektu rozbudowy skrzyżowania Al. Krakowskiej z drogą 2040W (ul Ułanów, ul. Nadrzeczna). Konsultacje trwają do 22 grudnia.