17 października 2017 r. Gmina Lesznowola zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Z Programu skorzystało 90 Mieszkańców.

Kwota dotacji wyniosła 230.711,25 zł, czyli 75% kosztu zakupu 90 pieców. Dzięki dotacji Mieszkańcy naszej Gminy wymienili swoje stare źródła ciepła na nowoczesne, kondensacyjne piece gazowe pokrywając jedynie 25% kosztu zakupu pieca.