Referat Dróg i Mostów zaprasza mieszkańców Nowej Woli i wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje koncepcji projektu budowy drogi o symbolu 16 KDD w Nowej Woli.