Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego, zostaną dokonane wybory uzupełniające na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie w liczbie 1 osoby. 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających  upływa 24 listopada 2017 roku.