6 listopada poznaliśmy wyniki ogólnopolskiego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST autorstwa prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Gmina Lesznowola znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin wiejskich, zajmując 7. pozycję w rankingu. W kategorii Dynamika firm Lesznowola zajęła 1. miejsce w Polsce wśród gmin wiejskich! Ranking powstaje na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego i jest to już jego XIV edycja. Uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji oraz wręczanie dyplomów i statuetek laureatom miało miejsce podczas konferencji pt. "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego 2017", która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Gminę Lesznowola reprezentowały Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola Bożenna Korlak oraz Agnieszka Adamus - Główny specjalista ds. promocji gminy.


Uroczystość w Sali Kolumnowej Sejmu RP - Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik odbiera dyplom dla gminy LesznowolaOd lewej: Krzysztof Przybył - Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska",  autor rankingu prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej i Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik ze statuetką dla gminy wiejskiej o największej dynamice rozwoju przedsiębiorczości Ranking,który każdego roku tworzy zespół naukowców pod kierownictwem prof. Sobczaka, powstaje na podstawie analizy 16 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Badaniem objęte są wszystkie gminy w Polsce w podziale na cztery kategorie - gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu. Jak podkreśla sam autor rankingu, ze względu na pochodzenia danych z GUS, jego wynik jest obiektywny i niezależny.

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". Najważniejszą i budzącą wiele emocji częścią programu była prezentacja wyników rankingu. Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać trzech interesujących wykładów. Prof. Leszek Jasiński z Politechniki Warszawskiej przybliżył zebranym temat dynamiki PKB w regionach i podregionach Polski, Iwona Bendorf-Bundorf - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wygłosiła wykład na temat kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego, zaś Marcin Maksymiuk ze Związku Powiatów Polskich omówił zagadnienie kontroli wewnętrznej i audytu.


Uroczystość w Sejmie RP - Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik i Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak z nagrodami dla Lesznowoli