SZANOWNI PAŃSTWO,  MIESZKAŃCY GMINY LESZNOWOLA !

Okres jesienno-zimowy to czas na przygotowanie swoich nieruchomości i zabezpieczenie ich przed skutkami częstych i długotrwałych opadów deszczu. Zgodnie z przepisami każdy właściciel ma obowiązek zagospodarować wody opadowe na własnym terenie poprzez:

  • budowę systemów odwodnienia,
  • budowę zbiorników retencyjnych
  • budowę studni chłonnych.

Nagromadzona woda w w/w zbiornikach powinna być systematycznie usuwana tak by podczas opadów deszczu mogły one spełniać swoją rolę. 
Ponadto należy podkreślić, iż teren Naszej Gminy jest zmeliorowany. Sprawnie działający system melioracyjny zabezpiecza nasze domy przed zalaniem i podtopieniami. Ale sprawnie działająca melioracja to czyste i drożne rowy oraz drożny system drenarski.

Pamiętajmy zatem że:

  • zabronione jest zanieczyszczanie rowów melioracyjnych poprzez wysypywanie do nich trawy,  gałęzi, odpadów budowlanych czy też odpadów płodów rolnych,
  • zabronione jest również niszczenie systemu drenarskiego podczas prowadzenia robót ziemnych.

W Naszej Gminie została powołana Gminna Spółka Wodna, która prowadzi systematyczne prace związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych i naprawą sieci drenarskiej. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo naszych gospodarstw jest naszym wspólnym obowiązkiem.

                                                                                                                                                                                   

 Serdecznie pozdrawiamy

                                                        Bogdan Dąbrowski , tel. 603 115 897

                                                          Agnieszka Dziuba , tel. 661 709 914