W Mysiadle realizowana jest inwestycja drogowa polegająca na przebudowie ul. Kuropatwy, na odcinku 500 mb od skrzyżowania z ul. Puławską. Prace drogowe wykonywane są na  podstawie decyzji nr 23/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20 grudnia 2016 r. Obecnie trwają roboty związane z przebudową urządzeń podziemnych -  wodno-kanalizacyjnych, energetycznych oraz teletechnicznych. Zostanie również przebudowana napowietrzna linia średniego napięcia na linię kablową ziemną. Ponadto zakres inwestycji obejmuje budowę:          

- kanalizacji deszczowej,

- obustronnego oświetlenia ulicznego,

- chodników i ścieżki pieszo-rowerowej,  

- nowej jezdni wraz z rondem.

Przedsięwzięcie ma na celu:

- dostosowanie ul. Kuropatwy do układu drogowego określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla części obrębu  KPGO  Mysiadło,

- poprawienie komunikacji terenów usługowych (określonych w mpzp) z ulicą Puławską,

- poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, rowerowego oraz pieszego.

Ponadto,  mając na uwadze rozwój terenów inwestycyjnych, rozbudowa drogi  zapewni dobrą  przepustowość ul. Kuropatwy  na odcinku od ulicy Puławskiej do projektowanego ronda poprzez budowę dwóch pasów ruchu w każdym kierunku oraz wydzielenie pasów do skrętu.

Termin zakończenia inwestycji na ww. odcinku planowany jest na koniec maja br. 

W załączniku znajduje się szczegółowy plan inwestycji drogowej - zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.