Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Głównym celem Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. 

W ramach Programu zostaną wykonane w szkołach audiometryczne badania przesiewowe słuchu, po uzyskaniu zgody rodziców oraz uprzedniej kwalifikacji lekarskiej.

Wszystkie badania są nieuciążliwe, nieinwazyjne i bezbolesne, wymagają jednak współpracy dziecka z osobą przeprowadzającą badanie.

Przed przystąpieniem do badania uczniów klas pierwszych odbędą się również w szkołach spotkania informacyjno-edukacyjne dla dzieci, rodziców  oraz pracowników szkoły.

Informacje o Programie dostępne są również na stronie https://przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl