Informujemy, że od 3 lipca br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie przyjmuje formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.Kilka słów o ePUAP

Profil zaufany działa na zasadzie odręcznego podpisu i jest odpowiednikiem elektronicznego.
Każda osoba logująca się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą będzie realizowała, wypełnia wniosek, podpisując go profilem zaufanym.
Kolejny krok, to wysłanie wniosku do urzędu. Usługa, która jest zlecona przy wykorzystaniu profilu zaufanego jest automatycznie potwierdzana. Potwierdzenie to ma moc prawną oraz jest równoważne z potwierdzeniem papierowym lub tym wystawionym na poczcie przy wysyłaniu listu poleconego.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy: 

  • Wejść na stronę www.epuap.gov.pl, kliknąć „Zarejestruj konto”
  • Wypełnić formularz
  • Kliknąć „Zarejestruj się”. W ten sposób zostanie złożony wniosek o założenie profilu zaufania
  • Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu.

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://epuap.gov.pl