Z uwagi na zagrożenie spowodowane znacznym  uszkodzeniem drzewostanu, Nadleśniczy wprowadza ZAKAZ WSTĘPU do LASU w Leśnictwie Młochów. Zakaz obowiązuje od 30 czerwca br. do dowołania.