Urząd Stanu Cywilnego w Lesznowoli informuje, że w dniu 16 czerwca 2017 r. w sprawach związanych ze sporządzeniem aktu zgonu osoby zmarłej na terenie gminy Lesznowola Kierownik USC pełni dyżur telefoniczny pod numerami: 

- 506 168 266, 

- 604 530 693. 

Telefony będą czynne w godz. 8.00-15.00.