Od 1 czerwca rusza akcja kastracji zwierząt domowych. Gmina Lesznowola finansuje 50% kosztów tego zabiegu. Zabieg można wykonać w jednym z czterech gabinetów weterynaryjnych na terenie gminy, po uprzednim zgłoszeniu i wypełnieniu wniosku. Akcja jest skierowana do właścicieli zwierząt mieszkających na terenie Gminy Lesznowola.

DOFINANSOWANIE ZABIEGÓW KASTRACJI, ZWIERZĄT DOMOWYCH, 

KTÓRYCH WŁAŚCICIELAMI SĄ MIESZKAŃCY GMINY LESZNOWOLA W WYSOKOŚCI  50%.


Od 1 czerwca 2017 r. rozpoczynamy akcję kastracji zwierząt domowych, (psy/koty) dofinansowaną z budżetu Gminy Lesznowola, na warunkach określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., nr 856 ze zm.)  i uchwałą Nr 401/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017 r.,  w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2017 roku.

Akcja jest skierowana do właścicieli zwierząt zamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola. Miejsce zamieszkania właściciela ustala się na podstawie: wpisu  do dowodu osobistego, zgłoszenia identyfikacyjnego ZAP-3, zeznania podatkowego  PIT za 2016 r., (pierwsza str. z pieczątką Urzędu Skarbowego) potwierdzone jednym z wymienionych dokumentów.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji zwierząt domowych (psów/kotów), co w efekcie końcowym zmniejszy liczbę zwierząt bezdomnych, a w konsekwencji trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania się, są spokojniejsze i łagodniejsze.

Akcja prowadzona będzie przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola od 1 czerwca 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Gminy Lesznowola na rok 2017.

ZASADY AKCJI KASTRACJI ZWIERZĄT DOMOWYCH (PSY/KOTY)

  • Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt domowych w ilości 1 sztuka w 2017 r.
  • Podstawowym warunkiem przystąpienia do akcji kastracji zwierząt domowych (psy/koty) jest złożenie w wyznaczonym terminie WNIOSKU WŁAŚCICIELA O WYKONANIE ZABIEGU KASTRACJI PSA/KOTA w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Gminy Lesznowola (pok. 103 lub 112 na pierwszym piętrze).       

Uwaga:  we wniosku należy podać wagę psa.

  • Osoba składająca wniosek otrzyma SKIEROWANIE NA WYKONANIE ZABIEGU KASTRACJI PSA/KOTA DOFINANSOWANEGO W 50% PRZEZ GMINĘ LESZNOWOLA. Skierowanie upoważnia do uzgodnienia terminu w jednym z czterech Gabinetów Weterynaryjnych (umowa: RSR.6140.5.2017) na wykonanie zabiegu.                                      

Skierowanie należy zostawić w Gabinecie Weterynaryjnym. Za wykonany zabieg Gabinet Weterynaryjny pobierze 50% ceny od Właściciela psa/kota. Usługi wykraczające poza standard zabiegu będą finansowane przez Właścicieli zwierząt.

Do pobrania załączniki: Wniosek, Tabela cen, Wykaz gabinetów weterynaryjnych.