W związku z pracami nad wykonaniem projektów budowlano-wykonawczych na budowę dróg 26KDD i 27KDD w miejscowości Łazy (drogi boczne od ul. Spokojnej wzdłuż rowu melioracyjnego),  Referat Dróg i Mostów zaprasza do zapoznania się z koncepcją ww. inwestycji. Mapy z koncepcjami znajdują się w załączniku, można je również oglądać w Urzędzie Gminy Lesznowola w pokoju 105, w terminie od 14 do 28 kwietnia 2017 r. Zapraszamy!