Uprzejmie informujemy, iż prowadzone są prace nad wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego na  budowę  ulicy Plonowej w miejscowości Nowa Wola (odcinek od drogi dz. nr ew. 22 do ul. Raszyńskiej).

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją  ww. inwestycji zamieszczoną w załączniku  lub w pok. 105 w Urzędzie Gminy , w terminie od 17 do 31 maja 2017 r.