Mieszkańców Gminy Lesznowola zainteresowanych tematyką Funduszy Europejski zapraszamy 28 kwietnia na bezpłatne spotkanie informacyjne, które poprowadzą specjaliści Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie. Liczba miejsc ograniczona - obowiązują wcześniejsze zapisy. 


Podczas spotkania, dotyczącego możliwości otrzymania wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, które poprowadzi specjalistka ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 tj.:


  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020;
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  • Pozostałe możliwości finansowania założenia i rozwoju działalności gospodarczej;
  • System informacji o Funduszach Europejskich.


Data i miejsce:

Spotkanie odbędzie się w piątek 28 kwietnia 2017 r. w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łazach, ul. Przyszłości 8, w godz. 9.30 – 12.15.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną zgłoszeń (imię, nazwisko, tel. kontaktowy) na adres: infoue@lesznowola.pl,  bądź osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w pokoju 108 do 25 kwietnia br.  

UWAGA - liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo:

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!