Samorząd gminy od początku stycznia realizuje program profilaktyczny szczepień przeciwko pneumokokom oraz meningokokom. Szczepienia przeznaczone są dla dzieci zameldowanych na stałe na terenie Gminy Lesznowola lub zamieszkałych w Gminie Lesznowola, których rodzice rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie na rzecz gminy i posiadają imienną kartę dużej rodziny KDR-3 lub KDR-4 wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Szczepienia wykonywane są w trzech placówkach medycznych na terenie gminy - w Mrokowie, Magdalence i Nowej Iwicznej.