"Samorząd z wizją" to motto tegorocznej - 15. już edycji konkursu Gmina Fair Play, skierowanego do samorządów z całej Polski. W konkursie zorganizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą wyróżnione zostały samorządy wychodzące naprzeciw inwestorom i posiadające ambitną wizję rozwoju. Starania gminy Lesznowola zostały wyróżnione Złotą Statuetką, czyli nagrodą główną konkursu!

Konkurs Gmina Fair Play bada, czy inwestorzy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony samorządów lokalnych. Przez 15 lat zdobył dużą renomę i daje biorącym w nim udział gminom wymierne efekty w postaci zwiększonego zainteresowania inwestorów. W tym roku program certyfikacyjny został rozszerzony o pytania związane z planami o wizję rozwoju i działaniami zmierzającymi do jej realizacji. Gala Finałowa XV edycji konkursu odbyła się 21 października 2016 r. w Warszawie. Nagrodę dla gminy odebrała Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik.