W imieniu Urzędu Marszałkowskiego zapraszamy do zapoznania się z projektem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego.

Dokument dostępny jest m.in. na stronach:

www.bip.mazovia.pl

www.mazovia.pl

www.dialog.mazovia.pl