Kumulacja wielu niekorzystnych zdarzeń - głównie pożarów - jest prawdopodobnie przyczyną nieprzyjemnego zapachu, jaki od kilku dni wyczuwają mieszkańcy woj. mazowieckiego, w tym naszej gminy.


W sprawie nieprzyjemnego zapachu spalenizny unoszącego się nad Mazowszem wypowiedział się Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W wydanym 20 sierpnia komunikacie, WIOŚ wskazuje kilka przyczyn tej sytuacji, podkreślając jednocześnie, iż staje pomiarowe WIOŚ nie notują przekraczania norm czystości powietrza.

Do prawdopodobnych przyczyn zaistniałej sytuacji należą:

- pożar dużego składowiska opon w województwie lubelskim;
- pożary lasów i torfowisk na Białorusi i Ukrainie;
- lokalne pożary na Mazowszu;
- gorące kontynentalne masy powietrza, które od wielu dni napływają ze wschodu niosąc ze sobą zanieczyszczenia.

Niezależnie od komunikatu wydanego przez WIOŚ, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu zwrócił się z prośbą do tej instytucji o przeprowadzenie badań powietrza na terenie naszej gminy.

Komunikat WIOŚ dostępny jest TUTAJ (kliknij).

UWAGA! Na wspomnianą wyżej prośbę wystosowaną przez referat OŚiR uzyskaliśmy odpowiedź odmowną - WIOŚ nie ma możliwości technicznych posadowienia stacji pomiarowej we wskazanych prze UG Lesznowola lokalizacjach, ponadto, w celu uzyskania miarodajnych wyników należy przeprowadzać pomiary czystości powietrza w okresie dłuższym niż 1 rok.

Pismo WIOŚ - w załączniku na dole strony.

Pliki do pobrania