Referat Dróg i Mostów zaprasza Mieszkańców do zapoznania się z koncepcjami układów drogowych dla inwestycji planowanych w miejscowościach Łazy i Mroków.


Lesznowola, 28.08.2015r.


I N F O R M A C J A


Uprzejmie informujemy, iż prowadzone są prace nad wykonaniem projektu budowlano – wykonawczego na budowę drogi gminnej na działce nr 44/89 w miejscowości Łazy.
Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją układu drogowego w dniach od 31.08.2015 – 14.09.2015 w pok. 105, Urząd Gminy Lesznowola.


Referat Budowy Dróg i Mostów
Urząd Gminy Lesznowola

Lesznowola, 28.08.2015r.


I N F O R M A C J A


Uprzejmie informujemy, iż prowadzone są prace nad wykonaniem projektu budowlano – wykonawczego na budowę drogi gminnej od ul. Karasia do działki nr 23/8 w miejscowości Mroków.
Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją układu drogowego w dniach od 31.08.2015 – 14.09.2015 w pok. 105, Urząd Gminy Lesznowola.


Referat Budowy Dróg i Mostów
Urząd Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania do dole strony