Zapraszamy do zapoznania się z projektami ulic w Starej Iwicznej, uwzględniającymi postulaty Mieszkańców.

I N F O R M A C J A


Przedstawiamy do wglądu plan budowy dróg od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5 w miejscowości Stara Iwiczna skorygowany po konsultacjach z mieszkańcami.
W przypadku jakichkolwiek uwag zapraszamy do Urzędu Gminy Lesznowola, pok. 105.

Referat Budowy Dróg i Mostów
Urząd Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania