Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o budowie południowej obwodnicy Warszawy - drogi wojewódzkiej Nr 721, znanej jako Słoneczna "bis"

W poniedziałek 26 stycznia 2015r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet na 2015r. wraz z autopoprawkami Zarządu. Do Wieloletniego Planu Finansowego powróciła inwestycja pt.: Budowa obwodnicy Lesznowoli – nowy przebieg drogi wojewódzkiej Nr 721. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Mieszkańców Gminy Lesznowola, a zwłaszcza Mieszkańców Starej Iwicznej, Lesznowoli i Magdalenki, którzy mieszkając w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 721 borykają się z dużymi uciążliwościami, a przede wszystkim wzmożonym ruchem tranzytowym i hałasem. Obecna droga wojewódzka 721 pełni rolę południowej obwodnicy Warszawy.
Przedmiotowa inwestycja jest ujęta na liście inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 jako absolutny priorytet. Planowany przez Zarządcę Drogi termin wykonania dokumentacji projektowej określono do 36 miesięcy.
O realizację obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 721 Wójt Gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka – Wąsik skutecznie zabiegała od wielu lat. W 2008 r. podpisano z Zarządem Województwa Mazowieckiego pierwsze porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego ważnego dla Mieszkańców zadania.
W kwietniu 2014r. podpisano porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Zarządem Województwa Mazowieckiego przy udziale Wojewody Mazowieckiego, umożliwiające połączenie planowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7 oraz drogą ekspresową S8 poprzez węzeł "Sękocin Nowy". Przedmiotowe porozumienie tak naprawdę stworzyło warunki do budowy drogi i wyeliminowało protesty mieszkańców.

Należy bezwzględnie podkreślić, iż budowa obwodnicy nie byłaby możliwa bez udziału finansowego Gminy Lesznowola.

Lesznowolski Samorząd:
- finansuje projekt węzła "Sękocin Nowy",
- współfinansuje dokumentację projektową obwodnicy,
- a także ponosi 15% kosztów z tytułu odszkodowań za grunty przeznaczone pod inwestycję.


Maria Przygodzka
Kierownik Referatu Dróg i Mostów