Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dziękuje Urzędowi Gminy Lesznowola za wspieranie działań na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.