Prezydent RP podpisał 1 kwietnia br.  ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz.615) oraz weszła w życie z dniem 2 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 11, który wejdzie w życie z dniem 1 maja 2021 r. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do30 września 2021 r. 

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych oraz dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.