Pismo Gminnego Komisarza Spisowego – Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik skierowane do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Mrokowie, Nowej Woli i Zamieniu o podjęcie się roli Ambasadorów Spisu Powszechnego 2021.