Dnia 1 lutego2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 2019r. poz.1775, z późn. zm.)–zwanym dalej NSP 2021 Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Gminny Komisarz Spisowy w Lesznowoli ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.  spisu powszechnego NSP 2021. 

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu nadzień 31 marca 2021r., godz. 24.00.

UWAGA! Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i co za tym idzie –okres pracy rachmistrzów spisowych).


OGŁOSZENIE o naborze oraz FORMULARZ zgłoszeniowy do pobrania na dole strony.

Zgłoszenia należy przesyłać do 9 lutego br. UWAGA - AKTUALIZACJA TERMINU! Zgłoszenia można przesyłać do 16 lutego br.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola,ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,
  • pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Urzędu: gmina@lesznowola.pl, 
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej i firm kurierskich).