Gminny Komisarz Spisowy - Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zachęca Mieszkańców do wywiązania się z obowiązku spisowego. 


Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola!


Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całego kraju realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w Polsce.

Mając świadomość powagi obecnej trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji epidemicznej, dołożono wszelkich starań, aby podczas NSP 2021 zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Dlatego też przyjęte obecnie metody udziału w spisie wykluczają konieczność kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz.

Podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy poprzez aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/. W ten sposób możemy wypełnić obowiązek spisowy w domu i w dogodnym dla siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Gminy Lesznowola, gdzie czeka specjalnie przygotowane stanowisko z komputerem i przeszkolony pracownik naszego Urzędu. Drugą wygodną i bezpieczną opcją jest spis przez telefon. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer (22) 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. Rachmistrzowie włączą się do prac spisowych w późniejszym terminie i w pierwszej kolejności, ze względu na sytuację epidemiczną, będą się kontaktować z niespisanymi osobami telefonicznie.

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną - będą należycie i starannie zabezpieczone.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących NSP 2021 należy kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym:

  • tel. (22) 708 92 50
  • e-mail: gmina@lesznowola.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://spis.gov.pl/.

Serdecznie zachęcam Państwa do podjęcia aktywności obywatelskiej i wywiązania się z obowiązku spisowego.


Z wyrazami szacunku

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola

Gminny Komisarz Spisowy