Drogi publiczne dzielą się na 4 kategorię i każda z nich ma odrębnego zarządcę, który bezpośrednio odpowiada za bieżące utrzymanie i remonty dróg z danej kategorii. Gmina jest zarządcą wyłącznie dla dróg z kategorii gminnej.
Załączniki:

- Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola. 

- Wykaz dróg na terenie Gminy Lesznowola w podziale na kategorie - krajowe, wojewódzkie, powiatowe.

Pliki do pobrania