Aktualizacja deklaracji dostępności

2022-03-23

Urząd Gminy Lesznowola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Lesznowola. Data publikacji strony internetowej: 2015-05-06 Data ostatniej istotnej aktualizacji:...

Czytaj więcej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

2021-02-10

Urząd Gminy Lesznowola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Lesznowola. Data publikacji strony internetowej: 2015-05-06 Data ostatniej istotnej...

Czytaj więcej

Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lesznowola

2021-03-02

Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lesznowola Urząd Gminy Lesznowola posiada następujące udogodnienia architektoniczne do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami: na parkingu przed budynkiem urzędu gminy wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; wejście dla interesantów wyposażono w podjazd o niskim stopniu nachylenia; toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się...

Czytaj więcej

Uprawnienia niepełnosprawnych wyborców

2018-09-21

Uprawnienia niepełnosprawnych wyborców i ułatwieniach udziału w wyborach dla tej grupy mieszkańcówSzczegółowe dokumenty publikowane są na stronie BIP UG Lesznowola. Link: http://pkw.gov.pl/337_Informacje/1/28083_Uprawnienia_wyborcy_niepelnosprawnego_AUDIO

Czytaj więcej