Wybierz język:

Aktualności

[1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »

Aktualności

 

Jak segregować odpady komunalne

POJEMNIK LUB WOREK NA SZKŁO – koloru zielonego.

WRZUCAMY:   opakowania szklane: butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach. Powinny być one pozbawione metalowych lub plastikowych nakrętek i kapsli, które powinny się znaleźć w pojemniku na pozostałe materiały opakowaniowe.

POJEMNIK LUB WOREK NA INNE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE - koloru czerwonego papier, plastik, metal, wielomateriałowe i zużytą odzież. WRZUCAMY: papier: gazety, katalogi, zeszyty, prospekty, kartony, tekturę, opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, soku), wszystkie tworzywa sztuczne butelki po napojach typu PET, puste butelki plastikowe po kosmetykach, środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, kefirach, serkach), folia i torebki z tworzyw sztucznych – odpady w miarę możliwości powinny być zgniecione, złom żelazny, złom metali kolorowych (np. puszki po napojach i konserwach), plastikowe zabawki, kapsle, nakrętki metalowe, zużyta odzież.

POJEMNIK LUB WOREK NA ODPADY ZMIESZANE – koloru czarnego.

WRZUCAMY: resztki pożywienia, porcelanę, talerze, styropian z opakowań, gumę, popiół węglowy, artykuły higieniczne (np. pampersy, waciki, patyczki higieniczne, watę), potłuczone szyby, zabrudzony tłusty papier, butelki i inne opakowania po olejach spożywczych.

Do pojemników z odpadami zmieszanymi nie wyrzucamy odpadów zielonych, które należy wydzielić do brązowego pojemnika lub worka.

Odpadów niebezpiecznych nie wolno wrzucać do pojemników na odpady zmieszane lub selektywne. Odpady niebezpieczne dostarczamy do punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK.

POJEMNIK LUB WOREK NA ODPADY ZIELONE – koloru brązowego.

WRZUCAMY: ulegające biodegradacji odpady powstające w wyniku uprawiania i pielęgnacji terenów zieleni odpady pochodzenia roślinnego z ogrodów, zieleńców, targowisk czy cmentarzy. W szczególności są to trawa, chwasty, liście, zwiędłe kwiaty oraz drobne gałązki drzew i krzewów (o długości około 20 cm i grubości około 1,5 cm; większe gałęzie i konary należy rozdrobnić).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są posegregowane frakcje opakowaniowe odpadów komunalnych, takich jak: szkło, papier, plastik, butelki PET, metale i ich stopy, odpady biodegradowalne (tzw. zielone), zużyte opony, meble, wykładziny, dywany, materace i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (które powstały w wyniku budowy lub rozbiórki nie objętych stosownymi pozwoleniami), odpady niebezpieczne: opakowania po farbach i lakierach, opakowania po środkach chemicznych np.: aerozolach, środkach ochrony roślin: herbicydach, fungicydach oraz insektycydach, opakowania po przeterminowanych lekach i leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, komputery i akcesoria komputerowe, żarówki, świetlówki, lampy kineskopowe, baterie i akumulatory, wózki dziecięce.

PSZOK - otwarty w środy i soboty na na terenie bazy firmy Sita Piaseczno ul. Techniczna 6, Piaseczno w godz. 9:00 - 17:00.

Przeterminowane leki i opakowania po nich można oddawać do aptek. Baterie i akumulatory można oddawać w punktach zakupu tych produktów lub wyznaczonych punktach odbioru. Kolorowe worki można nabywać w sklepach na terenie gminy– listy punktów dostępne na stronie www.lesznowola.pl

 

Uwagi dotyczące pojemników i worków:

·          mieszkańcy sami wyposażają się w pojemniki i worki

·          pojemniki lub worki muszą być dostosowane do odpadów komunalnych,

·          worki powinny być na tyle wytrzymałe, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie załadunku do śmieciarki,

·          jeżeli pojemniki lub worki są w innych kolorach niż opisane powyżej należy je oznaczyć przez naklejenie odpowiedniego opisu, aby można było zidentyfikować ich zawartość,

·          do obowiązków mieszkańca należy utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

 

 

 

[1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »