jakuba, Krzysztofa, Walentyny

13 ×

Wybierz język:

Przerwa w dostawie PRĄDU

Przerwa w dostawie PRĄDU

  W piątek 25 lipca  w godz. 8.00 - 14.00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w miejscowości ZGORZAŁA.

Nowe zasady dotyczące ZBIÓREK PUBLICZNYCH

Nowe zasady dotyczące ZBIÓREK PUBLICZNYCH

  18 lipca 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Od tej daty nie jest już wymagana urzędowa zgoda na jej przeprowadzenie.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne ZIT WOF

Rozpoczynają się konsultacje społeczne ZIT WOF

W lipcu prezentowana będzie Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!

Zbadaj swoje nerki. Nerki nie bolą - boli niewiedza!

Zbadaj swoje nerki. Nerki nie bolą - boli niewiedza!

  Mieszkańców Gminy Lesznowola, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku chorób nerek w ramach ogólnopolskiej kampanii NEFROTEST, zapraszamy po odbiór skierowań. Zaproszenia są ważne do 31 lipca i przeznaczone dla osób, które ukończyły 50 lat.

Władzysław Dobry 2014 dla Lesznowoli!

Władzysław Dobry 2014 dla Lesznowoli!

 

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych postanowiło - w imieniu całego środowiska oświaty niepublicznej - po raz pierwszy wybrać samorządy, które w 2014 roku były najbardziej i najmniej przyjazne dla prywatnej edukacji.

Aktualności

[1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »

Aktualności

 

Jak segregować odpady komunalne

POJEMNIK LUB WOREK NA SZKŁO – koloru zielonego.

WRZUCAMY:   opakowania szklane: butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach. Powinny być one pozbawione metalowych lub plastikowych nakrętek i kapsli, które powinny się znaleźć w pojemniku na pozostałe materiały opakowaniowe.

POJEMNIK LUB WOREK NA INNE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE - koloru czerwonego papier, plastik, metal, wielomateriałowe i zużytą odzież. WRZUCAMY: papier: gazety, katalogi, zeszyty, prospekty, kartony, tekturę, opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, soku), wszystkie tworzywa sztuczne butelki po napojach typu PET, puste butelki plastikowe po kosmetykach, środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, kefirach, serkach), folia i torebki z tworzyw sztucznych – odpady w miarę możliwości powinny być zgniecione, złom żelazny, złom metali kolorowych (np. puszki po napojach i konserwach), plastikowe zabawki, kapsle, nakrętki metalowe, zużyta odzież.

POJEMNIK LUB WOREK NA ODPADY ZMIESZANE – koloru czarnego.

WRZUCAMY: resztki pożywienia, porcelanę, talerze, styropian z opakowań, gumę, popiół węglowy, artykuły higieniczne (np. pampersy, waciki, patyczki higieniczne, watę), potłuczone szyby, zabrudzony tłusty papier, butelki i inne opakowania po olejach spożywczych.

Do pojemników z odpadami zmieszanymi nie wyrzucamy odpadów zielonych, które należy wydzielić do brązowego pojemnika lub worka.

Odpadów niebezpiecznych nie wolno wrzucać do pojemników na odpady zmieszane lub selektywne. Odpady niebezpieczne dostarczamy do punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK.

POJEMNIK LUB WOREK NA ODPADY ZIELONE – koloru brązowego.

WRZUCAMY: ulegające biodegradacji odpady powstające w wyniku uprawiania i pielęgnacji terenów zieleni odpady pochodzenia roślinnego z ogrodów, zieleńców, targowisk czy cmentarzy. W szczególności są to trawa, chwasty, liście, zwiędłe kwiaty oraz drobne gałązki drzew i krzewów (o długości około 20 cm i grubości około 1,5 cm; większe gałęzie i konary należy rozdrobnić).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są posegregowane frakcje opakowaniowe odpadów komunalnych, takich jak: szkło, papier, plastik, butelki PET, metale i ich stopy, odpady biodegradowalne (tzw. zielone), zużyte opony, meble, wykładziny, dywany, materace i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (które powstały w wyniku budowy lub rozbiórki nie objętych stosownymi pozwoleniami), odpady niebezpieczne: opakowania po farbach i lakierach, opakowania po środkach chemicznych np.: aerozolach, środkach ochrony roślin: herbicydach, fungicydach oraz insektycydach, opakowania po przeterminowanych lekach i leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, komputery i akcesoria komputerowe, żarówki, świetlówki, lampy kineskopowe, baterie i akumulatory, wózki dziecięce.

PSZOK - otwarty w środy i soboty na na terenie bazy firmy Sita Piaseczno ul. Techniczna 6, Piaseczno w godz. 9:00 - 17:00.

Przeterminowane leki i opakowania po nich można oddawać do aptek. Baterie i akumulatory można oddawać w punktach zakupu tych produktów lub wyznaczonych punktach odbioru. Kolorowe worki można nabywać w sklepach na terenie gminy– listy punktów dostępne na stronie www.lesznowola.pl

 

Uwagi dotyczące pojemników i worków:

·          mieszkańcy sami wyposażają się w pojemniki i worki

·          pojemniki lub worki muszą być dostosowane do odpadów komunalnych,

·          worki powinny być na tyle wytrzymałe, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie załadunku do śmieciarki,

·          jeżeli pojemniki lub worki są w innych kolorach niż opisane powyżej należy je oznaczyć przez naklejenie odpowiedniego opisu, aby można było zidentyfikować ich zawartość,

·          do obowiązków mieszkańca należy utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

 

 

 

[1]  [2]  [3]  [4]    następna strona »