Jagienki, Kamili, Korneliusza

Wybierz język:

Informacja

Informacja

w sprawie mikrodotacji

Informacja

wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Targi edukacyjne w Piasecznie

Targi edukacyjne w Piasecznie

 

poznaj ofertę szkół językowych i policealnych z sąsiedztwa.

Wielki Test Języka Angielskiego

Wielki Test Języka Angielskiego

CZY GMINA LESZNOWOLA ZNA ANGIELSKI? UDOWODNIJMY TO!

14 września 2014 o godzinie 11:00 w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28

ZTM - zmiany w rozkładzie lini L3

ZTM - zmiany w rozkładzie lini L3

Od 1 września zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy linii L3.
Szczegóły na stronie ZTM.

Aktualności

[1]  [2]    następna strona »

Aktualności

 

Instrukcja dla Mieszkańców jak segregować odpady komunalne!

 

POJEMNIK LUB WOREK NA SZKŁO – koloru zielonego.
WRZUCAMY: opakowania szklane: butelki, słoiki, Powinny być one pozbawione metalowych lub plastikowych nakrętek i kapsli, które powinny się znaleźć w pojemniku czerwonym. Nie wrzucamy innych odpadów!

POJEMNIK LUB WOREK NA INNE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE - koloru czerwonego papier, plastik, metal, wielomateriałowe i zużytą odzież. WRZUCAMY: papier, karton, tekturę, opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, soku), wszystkie tworzywa sztuczne butelki po napojach typu PET, puste butelki plastikowe po kosmetykach, środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, kefirach, serkach), folia i torebki z tworzyw sztucznych, złom żelazny, złom metali kolorowych (np. puszki po napojach i konserwach), zużytą odzież. ZGNIATAMY BUTELKI PET, PUSZKI ALUMINIOWE, SKŁADAMY PUDŁA KARTONOWE – ograniczamy objętość odpadów, zmniejszamy koszty zakupu worków i pojemników.

POJEMNIK LUB WOREK NA ODPADY ZMIESZANE – koloru czarnego. WRZUCAMY: resztki pożywienia, odpadki kuchenne, porcelanę, talerze, styropian z opakowań, gumę, wystudzony popiół węglowy, artykuły higieniczne (np. pampersy, waciki, patyczki higieniczne, watę), potłuczone szyby, zabrudzony tłusty papier i inne opakowania olejami spożywczymi. DO POJEMNIKÓW Z ODPADAMI ZMIESZANYMI NIE WYRZUCAMY ODPADÓW ZIELONYCH, KTÓRE NALEŻY WYDZIELIĆ DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA LUB WORKA.

POJEMNIK LUB WOREK NA ODPADY ZIELONE – koloru brązowego. WRZUCAMY: ulegające biodegradacji odpady powstające w wyniku uprawiania i pielęgnacji terenów zieleni odpady pochodzenia roślinnego z ogrodów, zieleńców, targowisk czy cmentarzy. W szczególności są to trawa, chwasty, liście, zwiędłe kwiaty oraz drobne gałązki drzew i krzewów (o długości około 20 cm i grubości około 1,5 cm; większe gałęzie i konary należy rozdrobnić).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są posegregowane frakcje opakowaniowe odpadów komunalnych, takich jak: szkło, papier, plastik, butelki PET, metale i ich stopy, odpady biodegradowalne (tzw. zielone), zużyte opony, meble, wykładziny, dywany, materace i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (które powstały w wyniku budowy lub rozbiórki nie objętych stosownymi pozwoleniami), odpady niebezpieczne: opakowania po farbach i lakierach, opakowania po środkach chemicznych np.: aerozolach, środkach ochrony roślin: herbicydach, fungicydach oraz insektycydach, opakowania po przeterminowanych lekach i leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, komputery i akcesoria komputerowe, żarówki, świetlówki, lampy kineskopowe, baterie i akumulatory, wózki dziecięce.
Przeterminowane leki i opakowania po nich można oddawać do aptek. Baterie i akumulatory można oddawać w punktach zakupu tych produktów lub wyznaczonych punktach zbiórki. Kolorowe worki można nabywać w sklepach na terenie gminy– szczegóły na stronie www.lesznowola.pl

UWAGI DOTYCZĄCE POJEMNIKÓW I WORKÓW:
• mieszkańcy sami wyposażają się w pojemniki i worki,
• pojemniki lub worki muszą być dostosowane do odpadów komunalnych,
• pojemniki winne spełniać wymagania normy PN-EN 840-1:2013-05 i być wykonane z tworzywa PE-HD (polietylen o dużej gęstości); muszą być wyposażone
w szczelną klapę zamykającą, układ jezdny z minimum dwoma kołami o średnicy 200mm, dostosowane do grzebieniowego systemu załadowczego uchwyty pojemników muszą być dostosowane do automatycznego załadunku oraz posiadać atest higieniczny PZH (Państwowego Zakładu Higieny), znak jakości, znak zgodności z powołaną normą oraz CE; za uszkodzenia pojemników nie spełniających wyżej wymienionych norm odpowiada właściciel,
• worki powinny być na tyle wytrzymałe, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie załadunku do śmieciarki,
• WORKI LUB POJEMNIKI MUSZĄ BYĆ ODPOWIEDNIO OZNACZONE LUB OPISANE jeżeli pojemniki lub worki są w innych kolorach niż opisane powyżej należy je oznaczyć przez naklejenie odpowiedniego opisu, aby można było zidentyfikować ich zawartość,
• do obowiązków mieszkańca należy utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
• nieprawidłowe przygotowanie odpadów będzie powodować problemy z ich.

 

 

[1]  [2]    następna strona »