Wybierz język:

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

 

Dane teleadresowe Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Gminy Lesznowola

 

 

 

Łazy ul. Przyszłości 8
 

Centrala telefoniczna: 22-700-01-01 do 04
 

Główny Specjalista Andrzej Grygiel - wew. 101, tel. kom. 728-665-991
Inspektor Lech Kilanowski - reklamacje, informacje; wew. 104,
Podinspektor Karol Sokołowski - reklamacje, informacje; wew. 102
Inspektor Katarzyna Jankowska - księgowość, deklaracje; wew. 106
Inspektor Renata Dziubak-Wysokińska - księgowość, deklaracje; wew. 108
Inspektor Joanna Kaczmarek - księgowość, deklaracje; wew. 107
Podinspektor Magdalena Szubert - księgowość, deklaracje; wew. 103
Inspektor Mariusz Uljasz - przedsiębiorstwa; wew. 105
Podinspektor Łukasz Gąsiorowski - działania w terenie, tel. kom. 728-665-992
 

adres email do zgłaszania reklamacji: reklamacje.rok@lesznowola.pl
adres email: rok@lesznowola.pl

 

 

   

 

KOMUNIKAT!

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na ulicy Polnej w Magdalence uniemożliwiającymi dojazd śmieciarek do nieruchomości prosimy właścicieli nieruchomości położonych przy tej ulicy o wystawianie odpadów komunalnych (zmieszanych, segregowanych i zielonych) do czasu zakończenia prac do najbliższej ulicy przejezdnej: Leśnej, Brzozowej albo Sosnowej.

Poniżej zamieszczone są pliki do pobrania.

Pliki do pobrania: