Wybierz język:

Urząd Gminy

Urząd Gminy

 

Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola

 

tel.: 22 757 93 40 do 42, 22 708 93 40, 22 708 93 93; CENTRALA wew. 111;
fax: (22) 757-92-70
e-mail: gmina@lesznowola.pl, wojt@lesznowola.pl
kontakt prasowy: prasa@lesznowola.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Lesznowola:
55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

    NIP: 123-12-20-334

Wszelkie FAKTURY ZA WYKONANE DOSTAWY I USŁUGI należy wystawiać na adres:
Gmina Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
NIP: 123-12-20-334

Godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałki - 9.30 - 17.30
wtorki - piątki - 8.00 - 16.00

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w:
poniedziałki - 9.30 - 12.00 (bez zapisów)
12.30 - 16.00 (na zapisy)

Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w:

poniedziałki - 9.30 - 12.00 (bez zapisów)
12.30 - 16.00 (na zapisy)

Zapisy w sekretariacie - tel. (22) 757-93-40/42 wew. 101

Wydział Architektury i Urbanistyki Starostwa Powiatowego filia w Lesznowoli przyjmuje interesantów w:
poniedziałki - 9.30 - 17.30
wtorki - piątki - 8.00 - 16.00

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego filia w Lesznowoli przyjmuje interesantów w:
poniedziałki 10.00 - 17.00
wtorki - 8.30 - 15.30
czwartki - 8.30 - 15.30
piątki - 8.30 - 15.30

Kasa Urzędu Gminy czynna jest:
poniedziałki 9.30 - 16.00
od wtorku do piątku: 8.00 -15.00
Przerwa: 11.30 - 12.00

Referaty przyjmują interesantów w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.

 

 

  Referat/samodzielne stanowisko Kierownik/osoba odpowiedzialna  Nr       pok.      Nr wew. tel.
  Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji       Andrzej Olbrysz   2   123, 132
  Referat Budowy, Utrzymania Dróg
oraz Zasobów Mieszkaniowych
  Maria Przygodzka 105   145, 207
  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Marzena Chmiel 103   128, 208
  Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego   Małgorzata
Ficek - Mikołajczak
112   130, 202, 203, 281
  Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami   Grażyna Brzozowska 21   118, 119, 127
  Urząd Stanu Cywilnego   Ewa Lewandowska 104   122
  Ewidencja ludności
Ewidencja Działalności Gospodarczej
  Bożena Poterała
Łucja Jaworska
106   219, 220
  Referat ds. Realizacji Podatków i Opłat   Regina Bąk 6, 8   108, 142, 215, 230

Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Referat w Lesznowoli

Henryka Siekierska   5 136, 137

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Referat w Lesznowoli

Koordynator
Aleksandra Wysocka
  11 143, 224, 225