Urząd Gminy

Urząd Gminy

 

Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola

 

tel.: 22 757 93 40 do 42, 22 708 93 40, 22 708 93 93; CENTRALA wew. 111;
fax: (22) 757-92-70
e-mail: gmina@lesznowola.pl, wojt@lesznowola.pl
kontakt prasowy: prasa@lesznowola.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Lesznowola:
55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

    NIP: 123-12-20-334

Wszelkie FAKTURY ZA WYKONANE DOSTAWY I USŁUGI należy wystawiać na adres:
Gmina Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
NIP: 123-12-20-334

Godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałki - 9.30 - 17.30
wtorki - piątki - 8.00 - 16.00

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w:
poniedziałki - 9.30 - 12.00 (bez zapisów)
12.30 - 16.00 (na zapisy)

Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w:

poniedziałki - 9.30 - 12.00 (bez zapisów)
12.30 - 16.00 (na zapisy)

Zapisy w sekretariacie - tel. (22) 757-93-40/42 wew. 101

Wydział Architektury i Urbanistyki Starostwa Powiatowego filia w Lesznowoli przyjmuje interesantów w:
poniedziałki - 9.30 - 16.00
wtorki - piątki - 8.00 - 16.00

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego filia w Lesznowoli przyjmuje interesantów w:
poniedziałki 10.00 - 17.00
wtorki - 8.30 - 15.30
czwartki - 8.30 - 15.30
piątki - 8.30 - 15.30

Kasa Urzędu Gminy czynna jest:
poniedziałki 9.30 - 16.00
od wtorku do piątku: 8.00 -15.00
Przerwa: 11.30 - 12.00

Referaty przyjmują interesantów w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.

 

 

  Referat/samodzielne stanowisko Kierownik/osoba odpowiedzialna  Nr       pok.      Nr wew. tel.
  Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji       Andrzej Olbrysz   2   123, 132
  Referat Budowy, Utrzymania Dróg
oraz Zasobów Mieszkaniowych
  Maria Przygodzka 105   145, 207
  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Marzena Chmiel 103   128, 208
  Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego   Małgorzata
Ficek - Mikołajczak
112   130, 202, 203, 281
  Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami   Grażyna Brzozowska 21   118, 119, 127
  Urząd Stanu Cywilnego   Ewa Lewandowska 1   122
  Ewidencja ludności
Ewidencja Działalności Gospodarczej
  Bożena Poterała
Łucja Jaworska
106   219, 220
  Referat Realizacji i Egzekucji Podatków   Marta Sulimowicz 1a, 6, 8   108, 142, 215, 230

Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Referat w Lesznowoli

Małgorzata Rostkowska
Elżbieta Galbarczyk

  15 137

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Referat w Lesznowoli

Koordynator
Aleksandra Wysocka
  11 143, 224, 225