Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Wybierz język:

Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Dotyczy właścicieli gruntów położonych w obrębach geodezyjnych: Nowa Wola, Zgorzała, Janczewice, Kolonia Lesznowola i PGR Lesznowola.

 

Bezpłatny angielski dla Mieszkańców gminy

Bezpłatny angielski dla Mieszkańców gminy

W imieniu Centrum Szkoleniowego MASTERLANG zapraszamy  mieszkańców Gminy Lesznowola do wzięcia udziału w projekcie „Mazowiecka Akademia języka angielskiego”, w ramach którego odbędą się bezpłatne kursy języka angielskiego na różnych poziomach.  

WŁADYSŁAWÓW - utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji

WŁADYSŁAWÓW - utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji

W związku z przebudową ulicy Wojska Polskiego we Władysławowie, w sobotę 22.11 zostanie zamknięta ta ulica na odcinku od ul. Zielonej do ul. Masztowej. Prace zaplanowano do 10.12.2014r.

SZLACHETNA PACZKA zaprasza do współpracy darczyńców

SZLACHETNA PACZKA zaprasza do współpracy darczyńców

Drużyna SZLACHETNEJ PACZKI poszukuje darczyńców z rejonu naszej gminy. W imieniu organizatorów - Stowarzyszenia Wiosna - zachęcamy do włączenia się w świąteczną akcję i pomoc dla potrzebujących.

Projekt BUDŻETU na 2015 rok

Projekt BUDŻETU na 2015 rok

Uprzejmie informujemy, iż projekt Budżetu Gminy Lesznowola na rok 2015 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 dostępne są do wglądu w Biurze Rady Gminy - pok. nr 107, I piętro - w godzinach pracy Urzędu.

Aktualności

Okres: 00-2125

Motocross w Mysiadle

Już w ten weekend - w niedzielę 12 października odbędą się Zawody Motocross o Puchar Wójt Gminy Lesznowola. Zapraszamy - dla kibiców wstęp wolny!

09.10.2014 Czytaj więcej

Warsztaty edukacyjne - II edycja

W środę 8 października odbędzie się druga część warsztatów edukacyjnych. Spotkanie jest otwarte. Włącz się w planowanie rozwoju usług edukacyjnych w Twojej gminie!

07.10.2014 Czytaj więcej

Rowerowe celebracje

W najbliższą niedzielę 12 października zapraszamy na wspólny rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie MAGDALENKA CYCLING.

06.10.2014 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

  Dotyczy: plan zagospodarowania przestrzennego - Nowa Iwiczna

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60

` Lesznowola 3.10.2014 r.

RUP.6721.1.4/33/14

OBWIESZCZENIE
o wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 540/XLII/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, w dniach od 13.10.2014 r. do 12.11.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w godz. od 830 do 15 30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.11.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lesznowola z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2014 r.
Organem właściwy do rozpatrzenia powyższych wymienionych uwag jest Wójt Gminy Lesznowola.

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Marek Ruszkowski

01.10.2014 Czytaj więcej