Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Nie daj się oszukać - SPRAWDŹ PARAGON!

Nie daj się oszukać - SPRAWDŹ PARAGON!

W czasie letnich wakacji Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe prowadzą akcję informacyjną pt. „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon”.

 

 

Światłowody w Zgorzale

Światłowody w Zgorzale

Zakończyła się inwestycja polegająca na doprowadzeniu sygnału cyfrowego nośnikiem światłowodowym od ul. Puławskiej do Zgorzały (północny kraniec ul. Kieleckiej).

 

 

 

Perłowa już po konsultacjach

Perłowa już po konsultacjach

Prezentujemy plan budowy ul. Perłowej w Łazach po korekcie. 

 

 

Referendum Ogólnokrajowe

Referendum Ogólnokrajowe

Zapraszamy chętnych do zgłaszania swoich kandydatur na listę rezerwową członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum Ogólnokrajowego w Gminie Lesznowola.

 

 

 

Wakacje w Lesznowoli

Wakacje w Lesznowoli

W lesznowolskich placówkach oświatowych oraz w Gminnym Ośrodku Kultury trwa AKCJA LATO 2015. W lipcu dzieci mają wakacje z karaoke w Magdalence i warsztaty ceramiczne we Władysławowie a sierpniu ruszają półkolonie z GOK. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wakacyjnej oferty!

 

 

PSOR - system zbiórki opakowań po nawozach rolniczych

PSOR - system zbiórki opakowań po nawozach rolniczych

Przypominamy o obowiązku zwrotu pustych opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie.

 

Aktualności

Okres: 00-2125

Europejskie programy wsparcia

W latach 2014-2020 Komisja Europejska przeznaczy ogromne pieniądze na realizację tzw. programów ramowych. Znaczna ich część będzie finansować inwestycje w badania, prace rozwojowe, wprowadzanie innowacji na wszystkich etapach: od badań podstawowych przez pilotaże i linie demonstracyjne aż do etapu wdrożenia.

 
W zakresie programów ramowych w okresie 2014-2020 mają być realizowane następujące programy szczegółowe: Cosme, Horyzont 2020, EaSI, Kreatywna Europa. Na stronie internetowej   www.instrumentyfinansoweue.gov.pl prowadzonej przez  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej  zaprezentowane zostały wspomniane wcześniej Programy Unii Europejskiej dedykowane przedsiębiorcom wraz z ofertą preferencyjnego finansowania, która obejmuje  kredyty, pożyczki, poręczenia oraz leasing.
 
Dzięki wsparciu ze środków UE, finansowanie jest oferowane na bardziej korzystnych warunkach: przy niższych wymogach dotyczących zabezpieczenia, wkładu własnego oraz historii kredytowej, a także na dłuższy okres, w wyższych kwotach bądź po obniżonej cenie.
 
Aktualna oferta dostępna jest w ramach programów uruchamianych w latach 2007-2013 i będzie trwać do roku 2016 lub dłużej. Jednocześnie już od roku 2015 w Polsce jest uruchamiane preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE na lata 2014-2020.
 
                                                                  Źródło: www.instrumentyfinansoweue.gov.pl
22.06.2015 Czytaj więcej

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola !

Pragnę Państwa poinformować, iż w dniu 28 maja 2015r. została wydana decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie unieważnienia decyzji komunalizacyjnej z dnia 22 kwietnia 2011r. Wojewody Mazowieckiego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Lesznowola nieruchomości o pow. 83,5736 ha, położonych w Mysiadle.

19.06.2015 Czytaj więcej

INFORMACJA

  INFORMACJA w sprawie oferty Nr 4/2015 na zadania publiczne złożonej w dniu 15 czerwca 2015r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Dobra Wola z siedzibą 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Modrzewiowa 3.

18.06.2015 Czytaj więcej

Obwieszczenie

Dotyczy:   przystąpienia do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

15.06.2015 Czytaj więcej

INFORMACJA

w sprawie oferty Nr 3/2015 na zadania publiczne złożonej w dniu 10 czerwca 2015r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łazy II i okolic - „O kurcze” z siedzibą 05-552 Wólka Kosowska, Łazy ul. Przyszłości 9/10.

15.06.2015 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

dot. wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej łączącej ul. Kuropatwy z ul. Europejską wraz z węzłem na przecięciu z ul. Puławską w miejscowości Mysiadło

13.06.2015 Czytaj więcej

Święto Gminy

Już w najbliższą sobotę Święto Gminy Lesznowola! Zapraszamy o  godz. 15.00 na błonia przed Urzędem Gminy. Część sportowa od 9.00 w Nowej Woli oraz Magdalence.

 

 

11.06.2015 Czytaj więcej