Adrianny, Kazimierza, Wacława

PIT ×
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  - Wypełnij Ankietę

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - Wypełnij Ankietę

W związku z przystąpieniem Gminy Lesznowola do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, konieczne jest dokonanie inwentaryzacji źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie gminy dlatego uprzejmie Państwa prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej zamieszkiwanego przez Państwa budynku. Przeprowadzenie ankietyzacji odbędzie się w okresie marzec – maj 2015r.

BÓG - HONOR - OJCZYZNA

BÓG - HONOR - OJCZYZNA

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto ku czci żołnierzy antykomunistycznego podziemia ustanowiono w 2011 roku. Cześć Ich pamięci!

 

 

 

Budowa ul. Borowej w Wilczej Górze

Budowa ul. Borowej w Wilczej Górze

W związku z pracami nad projektem budowlano – wykonawczym na budowę ul. Borowej w Wilczej Górze - zapraszamy do zapoznania się z koncepcją układu drogowego.

 

Turniej 100 STRZAŁ

Turniej 100 STRZAŁ

Kyudo w Mysiadle. W sobotę 28 lutego zapraszamy na organizowany po raz pierwszy w Polsce Turniej 100 STRZAŁ. CEiS Mysiadło, ul. Kwiatowa 28, godz. 8.00 - 20.00.

 

Gala Sportu w CEiS Mysiadło

Gala Sportu w CEiS Mysiadło

21 lutego w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle odbyła się pierwsza lesznowolska Gala Sportu. Podczas uroczystego wieczoru nagrodzono najlepszych sportowców reprezentujących poszczególne Zespoły Szkół Publicznych, kluby sportowe oraz sportowców mieszkających na terenie gminy.

 

 

Aktualności

Okres: 00-2125

OGŁOSZENIE

W sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.

16.01.2015 Czytaj więcej

Zebranie Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola informuje, że  w dniu 28 stycznia 2015 roku (środa) o godzinie 15:00  w Sali Konferencyjnej budynku Urzędu Gminy,  przy ul. GRN 60 odbędzie się na Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej.

14.01.2015 Czytaj więcej

Lesznowolskie bociany

W lipcu ubiegłego roku w  Lesznowoli przeprowadzono inwentaryzację gniazd bociana białego. Z przeprowadzonych badań wynika, że  na terenie naszej gminy znajdują się 4 gniazda, w których wiosną wylęgają się małe bociany.

 

14.01.2015 Czytaj więcej

Kwalifikacja wojskowa 2015

W dniach 02.02-18.03 odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

Termin kwalifikacji wojskowej w Gminie Lesznowola: 17.02-20.02
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieścić się będzie w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 756 62 10.

13.01.2015 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

dot. wydania postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Poprzecznej w m. Lesznowola.

12.01.2015 Czytaj więcej