Dionizy, Izy, Juliana

Informacja - Gminna Spółka Wodna Lesznowola

Informacja - Gminna Spółka Wodna Lesznowola

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. rozpoczyna akcję wysyłkową „NAKAZÓW PŁATNICZYCH” w sprawie wymiaru składki członkowskiej na rzecz GSW z przeznaczeniem na wykonywanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Lesznowola.

 

 

Szczegóły w załączniku.

 

Z poważaniem,
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola

Bezpłatna MAMMOGRAFIA

Bezpłatna MAMMOGRAFIA

W środę 2 września oraz w piątek 4 września do Lesznowoli przyjadą mobilne stacje diagnostyczne - Mammobusy, w których można wykonać badanie mammograficzne piersi. Zachęcamy Panie z terenu gminy do wykonania BEZPŁATNYCH badań.

 

 

Przerwa w dostawie PRĄDU

Przerwa w dostawie PRĄDU

W środę 2 września nastąpi planowe wyłączenie  prądu w miejscowości Wólka Kosowska.

 

 

Konsultacje w sprawie budowy dróg gminnych

Konsultacje w sprawie budowy dróg gminnych

Referat Dróg i Mostów zaprasza Mieszkańców do zapoznania się z koncepcjami układów drogowych dla   inwestycji planowanych w miejscowościach Łazy i Mroków. 

 

Konsultacje społeczne dotyczące LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Konsultacje społeczne dotyczące LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

9 września (środa) 2015r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola odbędą się konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju.

"Coś" wisi w powietrzu...

Kumulacja wielu niekorzystnych zdarzeń - głównie pożarów - jest prawdopodobnie przyczyną nieprzyjemnego zapachu, jaki od kilku dni  wyczuwają mieszkańcy woj. mazowieckiego, w tym naszej gminy. 

 

 

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 12 grudnia 2006r.


KSR-7624/62/06



Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 12 grudnia 2006r. wydano postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Sosnowej w miejscowości Magdalenka (dz. o nr ew. 1546/1), gm. Lesznowola.
Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 12 do 27 grudnia 2006r. włącznie.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

12.12.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 12 grudnia 2006r.


KSR-7624/60/06



Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 12 grudnia 2006r. wydano postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Magdalenka (działki o nr ew. 1576/1, 1564), gm. Lesznowola.
Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,  tj.  od 12 do 27 grudnia 2006r. włącznie.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

12.12.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 12 grudnia 2006r.


KSR-7624/58/06


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.)
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 12 grudnia 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel na istniejącej wieży kratowej znajdującej się na działce o nr ew. 9/11 w miejscowości Lesznowola.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj.  od 12 do 27 grudnia 2006r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


12.12.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 12 grudnia 2006r.


KSR-7624/76906



Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 488 / 06 umieszczono:

 postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu wzdłuż ul. Jedności w miejscowości Janczewice na dz. o nr ew. 99, 98/2, 98/1 i  97.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

12.12.2006 Czytaj więcej

KONCERT HARF CELTYCKICH W MAGDALENCE

W niedzielny wieczór 10 grudnia br. w nowoczesnym, ale bardzo przytulnym, wnętrzu odnowionego kościoła w Magdalence zabrzmiały perliste, wyjątkowej lekkości i barwy dźwięki harf celtyckich. Zwinne palce młodych, ale już utytułowanych harfistek Agaty Jabłonowskiej i Zuzanny Sawickiej, studentek klasy harfy prof. Urszuli Mazurek z Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wyczarowały muzykę niezwykłej urody i wdzięku.

 Artystki grają na harfach celtyckich, sięgając po tradycyjny repertuar ludowy oraz muzykę pisaną już w XX wieku ze specjalnym przeznaczeniem na te instrumenty.
Duet występował w salach koncertowych Akademii Muzycznych w Warszawie i Krakowie, a także na festiwalach muzycznych w innych miastach Polski. Artystki mają także indywidualne osiągnięcia:
Agata Jabłonowska jest laureatką II miejsca Ogólnopolskich Przesłuchań Harfowych w Warszawie w 2004 roku. Jako harfistka występowała w repertuarze solowym, kameralnym i symfonicznym w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i Akademii Muzycznej w Krakowie, a także współpracowała z orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Zuzanna Sawicka jest laureatką następujących konkursów harfowych: I miejsce na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Harfowych w Warszawie w 2004 roku, nagroda specjalna Polskiego Towarzystwa Harfowego, I miejsce ex aequo (dwukrotnie) w 1999 i 2003 roku na Międzynarodowym konkursie ,,Union des Femmes Artistes Musiciennes" w Chaville-Paris. W 2005 roku wystąpiła jako reprezentantka Polski biorąc udział w koncercie z cyklu ,,Focus on Youth" w ramach Dziewiątego Światowego Kongresu Harfowego w Dublinie (Irlandia). Od 2002 roku jest zapraszana regularnie do koncertowania w ramach festiwalu ,,Dni Harfy" w Ostrawie, w Republice Czeskiej. Otrzymała trzykrotnie Stypendium Ministra Kultury.

W imieniu zasłuchanych w czarowną muzykę harf, uczestników niedzielnego koncertu dziękuję ks. Proboszczowi Miłosławowi Cholewie, ks. Andrzejowi Grefkowiczowi oraz ks. Arturowi Fleszarowi za pomoc przy organizacji koncertu.

Aleksandra Liwińska

Dyrektor GOK

12.12.2006 Czytaj więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli ogłasza konkurs na stanowisko wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Łazach – 1/2 etatu

Wymagania niezbędne:
- ukończone studia wyższe:
a) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub
b) na kierunku: w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 albo
c) na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji,
-   udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy pedagogicznej.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- pomoc uczniom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych,
- zajęcia wychowawcze, kompensacyjne, terapeutyczne, sportowe.
Wymagane dokumenty:
-    Życiorys (CV),
-    List motywacyjny,
- Kopie dyplomów ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających   
     dodatkowych kwalifikacji,
- Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV      ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko wychowawcy (świetlica w Łazach) w GOPS-ie w Lesznowoli" w  Kancelarii Urzędu Gminy w Lesznowoli lub wysłać na adres: Urząd Gminy w Lesznowoli, 05-506 Lesznowola, ul. GRN 60 do dnia 27 grudnia 2006r. ( liczy się data wpływu ).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.lesznowola.waw.pl  , www.lesznowol.eobip.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola.

11.12.2006 Czytaj więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli ogłasza konkurs na stanowisko wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Lesznowoli – 1/2 etatu

1. Wymagania niezbędne:
- ukończone studia wyższe:
a) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub
b) na kierunku: w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 albo
c) na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji,
-   udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy pedagogicznej.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- pomoc uczniom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych,
- zajęcia wychowawcze, kompensacyjne, terapeutyczne, sportowe.
3. Wymagane dokumenty:
-    Życiorys (CV),
-    List motywacyjny,
- Kopie dyplomów ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających   
     dodatkowych kwalifikacji,
- Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV   ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko wychowawcy w GOPS-ie w Lesznowoli" w  Kancelarii Urzędu Gminy w Lesznowoli lub wysłać na adres: Urząd Gminy w Lesznowoli, 05-506 Lesznowola, ul. GRN 60 do dnia 27 grudnia 2006r. ( liczy się data wpływu ).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.lesznowola.waw.pl  , www.lesznowol.eobip.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola.

11.12.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 08 grudnia 2006r.

KSR-7624/48/06


 

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 22 września 2006r. wydano postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Tarniny na działkach o nr ew. 25/19, 25/34 i 25/36 w miejscowości Nowa Iwiczna, gm. Lesznowola.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,  tj.  od 08 do 22 grudnia 2006r. włącznie.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

 

11.12.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 08 grudnia 2006r.


KSR-7624/48/06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 471 / 06 umieszczono:

 postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Tarniny na działkach o nr ew. 25/19, 25/34 i 25/36 w miejscowości Nowa Iwiczna, gm. Lesznowola.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

11.12.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 07 grudnia 2006r.


KSR - 7624 / 79 / 06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A - 164 / 06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej na terenie Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu na działkach nr ew. 17/1, 25, 27/1, 28, 29, 32, 41, 42, 43, 62.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


07.12.2006 Czytaj więcej