Joachima, Liliany, Szymona

Wybierz język:

Wielki Test Języka Angielskiego

Wielki Test Języka Angielskiego

CZY GMINA LESZNOWOLA ZNA ANGIELSKI? UDOWODNIJMY TO!

14 września 2014 o godzinie 11:00 w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28

Przerwa w dostawie PRĄDU

Przerwa w dostawie PRĄDU

UWAGA  - 1 września nastąpi planowe wyłączenie PRĄDU w miejscowościach Łazy i Magdalenka.

ZTM - zmiany w rozkładzie lini L3

ZTM - zmiany w rozkładzie lini L3

Od 1 września zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy linii L3.
Szczegóły na stronie ZTM.

Sprostowanie do artykułu „Spotkanie z przedstawicielami PKP. Modernizacja linii kolejowej nr 8”

Sprostowanie do artykułu „Spotkanie z przedstawicielami PKP. Modernizacja linii kolejowej nr 8”

Sprostowanie do artykułu „Spotkanie z przedstawicielami PKP. Modernizacja linii kolejowej nr 8” opublikowanym w  Nr  52·2014 rok czasopisma Biuletyn Informacyjny Gminy Lesznowola”.

ZTM -  w sierpniu  nowe bilety, nowe ulgi i nowe zniżki

ZTM - w sierpniu nowe bilety, nowe ulgi i nowe zniżki

Od 1 sierpnia br. w komunikacji publicznej obowiązują nowe bilety, ulgi oraz zniżki.

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 13 stycznia 2006r.

KSR-7624/05/06

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 13 lutego 2006r. wydano postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (działka o nr ew. 1/15, 2/17, 2/21, 3/20) w miejscowości Jabłonowo.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,  tj.  od 13 do 20 lutego 2006r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

13.02.2006 Czytaj więcej

„Klucz do przyszłości” oraz „Nowa szansa” – to nowe programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie po raz kolejny  w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich będzie realizował  dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego : 

  • ,,Klucz do przyszłości ,, w ramach działania 1.2 perspektywy  dla młodzieży schemat a) wspieranie młodzieży  na rynku pracy  - w ramach którego realizowane będą staże  u pracodawców  dla osób do 25 roku życia i osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem, które  nie ukończyły 27 roku życia 
  • ,,Nowa szansa" w ramach   działania 1.3 przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, schemat a) wspieranie osób bezrobotnych  - skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy

Więcej  >> http://www.puppiaseczno.com/

10.02.2006 Czytaj więcej