Konrada, Seweryny, Wiktoryny

Wybierz język:

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów, ważne w terminie od 01.11.2014 do 31.12.2015 znajdują się w zakładce Gospodarka Odpadami.

KOMUNIKAT - w sprawie umieszczania plakatów wyborczych

KOMUNIKAT - w sprawie umieszczania plakatów wyborczych

W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, iż Wójt Gminy wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym. Zasady umieszczania znajdują się w załączniku. 

GRYPA - bezpłatne szczepienia dla Seniorów

GRYPA - bezpłatne szczepienia dla Seniorów

  Zapraszamy Mieszkańców gminy Lesznowola, którzy ukończyli 60 lat na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie.

 

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 28 kwietnia 2006r.


KSR-7624/03/05/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B- 100 /06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazy na działkach o nr ew. 109/15, 98/9, 98/10, 186, 171, 169, 168, 199, 203/3, 66, 106, 115, 120, 152, 44/7, 103/16, 192, 18/3, 155, 151/12, 51/1, 47/5, 117/8, 117/10, 219, 203/5, 201, 163/10, 163/9, 163/8, 163/7, 163/6, 70, 80, 119, 109, 79, 123, 158, 154/44, 109/14, 103/15, 103/13, 103/11, 103/6, 102/4, 127/12, 103/12, 109/7, 98/4, 98/11.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


28.04.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 27 kwietnia 2006r.


KSR - 7624 / 17 / 06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A - 43 / 06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych służących do ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na potrzeby ppoż. obiektów wchodzących w skład centrum magazynowo- handlowego na działce o nr ew. 50 w Wólce Kosowskiej.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

28.04.2006 Czytaj więcej