Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Święta ×
Potrzebna pomoc dla Ukrainy!

Potrzebna pomoc dla Ukrainy!

Zapraszamy Państwa do włączenia się do akcji pomocowej dla DZIECI  ze wschodniej Ukrainy. Akcją objęte są dzieci z Łysyczańskiego Centrum Rehabilitacji, Domu Dziecka oraz internatu z Sewerodonecka oraz Artemiwskiego Centralnego Powiatowego Szpitala.

 

UWAGA na parwowirozę!

UWAGA na parwowirozę!

W ubiegłym tygodniu u psa przebywającego na terenie Władysławowa wykryto Parwowirozę - ciężką, zakaźną chorobę psów i innych psowatych.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zachęcamy Pracodawców i Przedsiębiorców planujących szkolenia zawodowe do skorzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będącego w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.

 

ZMIANY W DOWODZIE OSOBISTYM

ZMIANY W DOWODZIE OSOBISTYM

Z dniem 1 marca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych, a co za tym idzie nowego wzoru dowodu osobistego. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną dotyczącą zabezpieczeń nowego dokumentu.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  - Wypełnij Ankietę

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - Wypełnij Ankietę

W związku z przystąpieniem Gminy Lesznowola do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, konieczne jest dokonanie inwentaryzacji źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie gminy dlatego uprzejmie Państwa prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej zamieszkiwanego przez Państwa budynku. Przeprowadzenie ankietyzacji odbędzie się w okresie marzec – maj 2015r.

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 01 września 2006r.


KSR-7624/37/06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 262 / 06 umieszczono:

postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych -  ul. Sosnowej (dz. o nr ew. 75), ul. Różanej (dz. o nr ew. 90) i ul. Masztowej (dz. o nr ew. 108) w miejscowości Łazy, gm. Lesznowola.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

01.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 01 września 2006r.


KSR-7624/37/06


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 01 września 2006r. wydano postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych -   ul. Sosnowej (dz. o nr ew. 75), ul. Różanej (dz. o nr ew. 90) i ul. Masztowej (dz. o nr ew. 108) w miejscowości Łazy, gm. Lesznowola.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 01 do 08 września 2006r. włącznie.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

01.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 01 września 2006r.


KSR-7624/38/06


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 01 września 2006r. wydano postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Klonowej (działki o nr ew. 51/27, 51/28, 51/15, 56/11, 56/12) w miejscowości Nowa Iwiczna, gm. Lesznowola.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 01 do 08 września 2006r. włącznie.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

01.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 01 września 2006r.


KSR-7624/38/06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 263 / 06 umieszczono:

 postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Klonowej (działki o nr ew. 51/27, 51/28, 51/15, 56/11, 56/12) w miejscowości Nowa Iwiczna, gm. Lesznowola.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

01.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 01 września 2006r.


KSR-7624/40/06


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 01 września 2006r. wydano postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Cichej (działki o nr ew. 104, 93/10, 93/19, 90/44) w miejscowości Nowa Iwiczna, gm. Lesznowola.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,  tj.  od 01 do 08 września 2006r. włącznie.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

01.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 01 września 2006r.


KSR-7624/40/06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 265 / 06 umieszczono:

 postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Cichej (działki o nr ew. 104, 93/10, 93/19, 90/44) w miejscowości Nowa Iwiczna, gm. Lesznowola.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

01.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 31 sierpnia 2006r.


KSR - 7624 / 48 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 114 /06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Tarniny na działkach o nr ew. 25/19, 25/34 i 25/36 w miejscowości Nowa Iwiczna.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


31.08.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 31 sierpnia 2006r.


KSR - 7624 / 48 /06


Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 30 sierpnia 2006r. na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Tarniny na działkach o nr ew. 25/19, 25/34 i 25/36 w miejscowości Nowa Iwiczna.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

31.08.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 31 sierpnia 2006r.


KSR - 7624 / 49 /06


Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 30 sierpnia 2006r. na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Pięknej na działkach o nr ew. 113, 83/18, 79/26, 79/28, 79/25, 83/24, 83/27, 86/5 w miejscowości Nowa Iwiczna.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

31.08.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 31 sierpnia 2006r.

KSR - 7624 / 49 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 115 /06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Pięknej na działkach o nr ew. 113, 83/18, 79/26, 79/28, 79/25, 83/24, 83/27, 86/5 w miejscowości Nowa Iwiczna.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

31.08.2006 Czytaj więcej