jakuba, Krzysztofa, Walentyny

13 ×

Wybierz język:

Przerwa w dostawie PRĄDU

Przerwa w dostawie PRĄDU

  W piątek 25 lipca  w godz. 8.00 - 14.00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w miejscowości ZGORZAŁA.

Nowe zasady dotyczące ZBIÓREK PUBLICZNYCH

Nowe zasady dotyczące ZBIÓREK PUBLICZNYCH

  18 lipca 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Od tej daty nie jest już wymagana urzędowa zgoda na jej przeprowadzenie.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne ZIT WOF

Rozpoczynają się konsultacje społeczne ZIT WOF

W lipcu prezentowana będzie Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!

Zbadaj swoje nerki. Nerki nie bolą - boli niewiedza!

Zbadaj swoje nerki. Nerki nie bolą - boli niewiedza!

  Mieszkańców Gminy Lesznowola, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku chorób nerek w ramach ogólnopolskiej kampanii NEFROTEST, zapraszamy po odbiór skierowań. Zaproszenia są ważne do 31 lipca i przeznaczone dla osób, które ukończyły 50 lat.

Władzysław Dobry 2014 dla Lesznowoli!

Władzysław Dobry 2014 dla Lesznowoli!

 

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych postanowiło - w imieniu całego środowiska oświaty niepublicznej - po raz pierwszy wybrać samorządy, które w 2014 roku były najbardziej i najmniej przyjazne dla prywatnej edukacji.

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 28 grudnia 2005r.


KSR-7624/16/05


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 28 grudnia 2005r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej drogi dojazdowej - ul. Głównej na działce o nr ew. 5/37 w miejscowości Zamienie

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek  8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 28 grudnia 2005r. do 11 stycznia 2006r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
                                                                        mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

28.12.2005 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 28 grudnia 2005r.


KSR-7624/16/05

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B-227/05 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej drogi dojazdowej - ul. Głównej na działce o nr ew. 5/37 w miejscowości Zamienie.

Wójt Gminy  Lesznowola
                                                                        mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

28.12.2005 Czytaj więcej