Alfa, Leonii, Tytusa

Las już rośnie!

Las już rośnie!

W sobotę 11 kwietnia posadziliśmy - wspólnie z niepełnosprawnymi osobami ze Stowarzyszenia Dobra Wola - las.   Zobacz galerię fotografii z wydarzenia.

 

 

 

 

Rozbudowa ul. Ks. Słojewskiego w Magdalence i Łazach

Rozbudowa ul. Ks. Słojewskiego w Magdalence i Łazach

Przedstawiamy do wglądu plan rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej. Plan powstał po uzupełnieniu o postulaty mieszkańców.

WYBORY PREZYDENCKIE w Lesznowoli

WYBORY PREZYDENCKIE w Lesznowoli

Trwa nabór kandydatów  do Obwodowych Komisji Wyborczych - zapraszamy do zgłaszania się!

 

 

Badania ankietowe dotyczące gminy

Badania ankietowe dotyczące gminy

Od 10 do 18 kwietnia 2015r. wśród mieszkańców gminy Lesznowola zostanie przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące warunków życia w gminie oraz jej dalszego rozwoju przestrzennego.

 

Bezpłatne konsultacje w sprawie dotacji unijnych

Bezpłatne konsultacje w sprawie dotacji unijnych

Mobilny Punkt Informacyjny w Gminie Lesznowola

Zapraszamy do skorzystania bezpłatnych konsultacji w sprawie możliwości pozyskania środków unijnych, które odbędą się w dniach 16 i 23 kwietnia w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łazach przy ul. Przyszłości 8 w godz. 10-14.

Potrzebna pomoc dla Ukrainy!

Potrzebna pomoc dla Ukrainy!

Zapraszamy Państwa do włączenia się do akcji pomocowej dla DZIECI  ze wschodniej Ukrainy.  UWAGA - przedłużamy termin zakończenia  akcji!

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 września 2006r.


KSR - 7624 / 54/06Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 11 września 2006r. na wniosek NINA - Andrzej Tołup, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla domów jednorodzinnych na działkach o nr ew. 130, 132/5, 132/6 i 165 w miejscowości Mysiadło.
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

15.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 13 września 2006r.


KSR - 7624 / 54 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 120 / 06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla domów jednorodzinnych na działkach o nr ew. 130, 132/5, 132/6 i 165 w miejscowości Mysiadło.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

13.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 13 września 2006r.


KSR-7624/24/06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 276 / 06 umieszczono:

 postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej związanej z obsługą projektowanego osiedla budynków mieszkalnych w miejscowości Zamienie (dz. o nr ew. 20).

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

13.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 11 września 2006r.


KSR - 7624 / 53 /06Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 08 września 2006r. na wniosek Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji tut. Urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mrokowska i Warszawianka w ul. Rejonowej, ul. Brzozowej, ul. Krótkiej, ul. Ogrodowej, ul. Marzeń i Snów, ul. Granicznej oraz na działkach o nr ew. 81/4, 87/43, 87/44, 87/45, 92/39, 92/42, 92/43, 92/47, 92/49, 92/50, 95/15, 92/2, 93, 86/24, 86/11, 86/17, 91/5, 98/9, 95/5, 95/6, 95/3, 104/8, 104/9, 104/10, 104/12, 104/15, 104/16, 104/2, 104/13 (Wola Mrokowska) i na działkach o nr ew. 9/21, 9/7, 9/10, 10/2, 13/2, 14/24, 14/25, 14/16, 14/21, 29/4, 29/9, 29/10, 31/3, 22, 16, 14/7, 26/45, 26/48, 26/44, 28, 26/47, 29/8, 29/1, 31/1, 26/3, 9/5, 9/9, 37, 36, 35, 8/11, 8/5, 8/6, 24/3, 26/10, 26/54, 24/5, 26/18 (Warszawianka).
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


12.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 11 września 2006r.


KSR - 7624 / 53 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 119 /06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mrokowska i Warszawianka w ul. Rejonowej, ul. Brzozowej, ul. Krótkiej, ul. Ogrodowej, ul. Marzeń i Snów, ul. Granicznej oraz na działkach o nr ew. 81/4, 87/43, 87/44, 87/45, 92/39, 92/42, 92/43, 92/47, 92/49, 92/50, 95/15, 92/2, 93, 86/24, 86/11, 86/17, 91/5, 98/9, 95/5, 95/6, 95/3, 104/8, 104/9, 104/10, 104/12, 104/15, 104/16, 104/2, 104/13 (Wola Mrokowska) i na działkach o nr ew. 9/21, 9/7, 9/10, 10/2, 13/2, 14/24, 14/25, 14/16, 14/21, 29/4, 29/9, 29/10, 31/3, 22, 16, 14/7, 26/45, 26/48, 26/44, 28, 26/47, 29/8, 29/1, 31/1, 26/3, 9/5, 9/9, 37, 36, 35, 8/11, 8/5, 8/6, 24/3, 26/10, 26/54, 24/5, 26/18 (Warszawianka).


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

12.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 11 września 2006r.


KSR-7624/50/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B -  273 / 06 umieszczono:

decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali obsługi logistycznej w Wólce Kosowskiej na działkach o nr ew. 65/9, 66/6, 66/7, 66/8, 66/9, 66/10, 68/23, 68/24, 68/18, 68/19, 68/20.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

12.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 08 września 2006r.


KSR - 7624 / 52 /06


Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 06 września 2006r. na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Postępu na działkach o nr ew. 11, 49, 458, 457, 31, 50/1 w miejscowości Kolonia Lesznowola.
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


08.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 08 września 2006r.


KSR - 7624 / 52 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 118 /06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Postępu na działkach o nr ew. 11, 49, 458, 457, 31, 50/1 w miejscowości Kolonia Lesznowola.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

08.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 08 września 2006r.


KSR - 7624 / 51 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 117 / 06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o nr ew. 142/6, 142/3, 142/2, 142/5, 142/4, 141/3, 141/2, 140/2, 140/3 w miejscowości Lesznowola.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

08.09.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 07 września 2006r.


KSR-7624/14/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B- 271 /06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. o nr ew. 9/14 w miejscowości Łazy.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

07.09.2006 Czytaj więcej