Geraldy, Honoriusza, Wery

Wybierz język:

75. rocznica Polskiego Państwa Podziemnego

75. rocznica Polskiego Państwa Podziemnego

  27 września obchodzimy okrągłą - 75. rocznicę istnienia Polskiego Państwa Podziemnego - tajnych struktur podlegających Rządowi Polskiemu na uchodźstwie.

WRAK RACE w Mysiadle

WRAK RACE w Mysiadle

Już w najbliższą sobotę odbędzie się kolejny mazowiecki WRAK RACE. Miłośników wyścigów zapraszamy do Mysiadła!

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne

Jak rozwijać edukację w naszej gminie? - Zapraszamy do włączenia się we wspólne planowanie.

INFORMACJA - zagospodarowanie przestrzenne - wyłożenie planu dla części obrębu Mroków

INFORMACJA - zagospodarowanie przestrzenne - wyłożenie planu dla części obrębu Mroków

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.

 

Informacja

Informacja

w sprawie mikrodotacji

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 24 marca 2006r.


KSR-7624/01/06


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).  Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 24 marca 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Błędnej na działkach o nr ew. 4, 1/38, 5/23, 5/30, 5/66, 5/67, 5/70 w miejscowości Zamienie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek  8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,   tj. od 24 marca do 07 kwietnia 2006r. włącznie.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

24.03.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 24 marca 2006r.


KSR-7624/01/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B-  64 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Błędnej na działkach o nr ew. 4, 1/38, 5/23, 5/30, 5/66, 5/67, 5/70 w miejscowości Zamienie.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

24.03.2006 Czytaj więcej