Jordana, Marcina, Róży

PIT ×
ZMIANY W DOWODZIE OSOBISTYM

ZMIANY W DOWODZIE OSOBISTYM

Z dniem 1 marca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych, a co za tym idzie nowego wzoru dowodu osobistego, w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną dotyczącą zabezpieczeń nowego dowodu.

I N F O R M A C J A dot. budowy drogi w Starej Iwicznej

I N F O R M A C J A dot. budowy drogi w Starej Iwicznej

Uprzejmie informujemy, iż prowadzone są prace nad wykonaniem projektu budowlano – wykonawczego na budowę dróg od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5 w miejscowości Stara Iwiczna.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  - Wypełnij Ankietę

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - Wypełnij Ankietę

W związku z przystąpieniem Gminy Lesznowola do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, konieczne jest dokonanie inwentaryzacji źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie gminy dlatego uprzejmie Państwa prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej zamieszkiwanego przez Państwa budynku. Przeprowadzenie ankietyzacji odbędzie się w okresie marzec – maj 2015r.

BÓG - HONOR - OJCZYZNA

BÓG - HONOR - OJCZYZNA

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto ku czci żołnierzy antykomunistycznego podziemia ustanowiono w 2011 roku. Cześć Ich pamięci!

 

 

 

Budowa ul. Borowej w Wilczej Górze

Budowa ul. Borowej w Wilczej Górze

W związku z pracami nad projektem budowlano – wykonawczym na budowę ul. Borowej w Wilczej Górze - zapraszamy do zapoznania się z koncepcją układu drogowego.

 

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 29 sierpnia 2006r.


KSR-7624/07/06Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.)  Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 28 sierpnia 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ul. Legionów (działka o nr ew. 102) w miejscowości Mroków.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek  8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 29 sierpnia do 12 września 2006r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


29.08.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 29 sierpnia 2006r.


KSR-7624/07/06Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.)  Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 28 sierpnia 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ul. Legionów (działka o nr ew. 102) w miejscowości Mroków.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek  8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 29 sierpnia do 12 września 2006r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


29.08.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 29 sierpnia 2006r.


KSR-7624/25/06

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 29 sierpnia 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej (działki o nr ewid. 21/1, 21/2) w miejscowości  Jazgarzewszczyzna.
 Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 29 sierpnia do 12 września 2006r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

29.08.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 29 sierpnia 2006r.


KSR-7624/06/06

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 28 sierpnia 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie wodociągu w miejscowości Władysławów (ulice: Wojska Polskiego, Zielona, Motocyklistów, Pełni Księżyca, Polna, Błękitna, Radosna, Cicha, Żwirowa) i Wilcza Góra (ulice: Wojska Polskiego, Przyleśna, Polna, Jasna, Polnego Wiatru, Księżycowa, Nieziemska, K. Bachledy, Jelenia).

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,  tj.  od 29 sierpnia do 12 września 2006r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


29.08.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 29 sierpnia 2006r.


KSR-7624/25/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B- 251 /06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej (działki o nr ewid. 21/1, 21/2) w miejscowości  Jazgarzewszczyzna.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

29.08.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 29 sierpnia 2006r.


KSR-7624/06/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr  B - 249 /05 umieszczono:

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie wodociągu w miejscowości Władysławów (ulice: Wojska Polskiego, Zielona, Motocyklistów, Pełni Księżyca, Polna, Błękitna, Radosna, Cicha, Żwirowa) i Wilcza Góra (ulice: Wojska Polskiego, Przyleśna, Polna, Jasna, Polnego Wiatru, Księżycowa, Nieziemska, K. Bachledy, Jelenia).

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

29.08.2006 Czytaj więcej

Podziękowania

Stowarzyszenie Dobra Wola ma zaszczyt złożyć najszczersze podziękowania firmom za bezinteresowną pomoc w organizacji turnusu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu. W sierpniu br. w Zespole Szkół w Łazach przebywało 40-cioro niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo dzieci. Dzięki Państwa pomocy organizatorzy  wychowawcy i wolontariusze mogli  realizować bogaty program wypoczynku i rehabilitacji.
 Na wielkie uznanie zasługują:

Bank Spółdzielczy w Lesznowoli
Hipermarket Auchan Piaseczno 
Kurier Południowy  
Piekarnia Karola Szlenkiera
Restauracja Ceregiela Lesznowola
Sklep Spożywczy ,,Basia" Stara Iwiczna
Spółka Tramwaje Warszawskie
SPRO Sylwia Ćwiklińska Konstancin
Tomag Spedycja Przewóz Osób Pruszków

Ponadto pragniemy szczególnie podziękować  Pani Wójt gminy Lesznowola Marii  Jolancie Batyckiej-Wąsik za otwartość na potrzeby ludzi  i wybitny wkład w organizację przedsięwzięcia , jak również   samorządom:  Konstancina -Jeziornej , Góry Kalwarii, Piaseczna, oraz Starostwu Powiatu Piaseczyńskiemu za  wsparcie finansowe półkolonii i gotowość do współpracy na rzecz niepełnosprawnych.
Niech postawa jaką Państwo zaprezentowali  będzie wzorem dla wszystkich.
                                                       

Z wyrazami szacunku
                                                      Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                              Jacek Zalewski    

29.08.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 28 sierpnia 2006r.


KSR - 7624 / 44 /06


Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 25 sierpnia 2006r. na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Familijnej (działki o nr ew. 138/13) w miejscowości Łazy.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

28.08.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 28 sierpnia  2006r.


KSR - 7624 / 43 /06


Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 11 sierpnia 2006r. na wniosek Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji tut. Urzędu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowy wodociągu wraz z przyłączami na działkach o nr ew. 83/14, 83/15, 83/16, 83/17, 83/18, 113, 79/5  w miejscowości Nowa Wola.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

28.08.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 28 sierpnia 2006r.

KSR - 7624 / 43 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A - 109 / 06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowy wodociągu wraz z przyłączami na działkach o nr ew. 83/14, 83/15, 83/16, 83/17, 83/18, 113, 79/5  w miejscowości Nowa Wola.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

28.08.2006 Czytaj więcej