Ignacego, Lodomiry, Romana

Ul. Słoneczna - Kolejowa

Ul. Słoneczna - Kolejowa

Zapraszamy do zapoznania się z projektami ulic w Starej Iwicznej,  uwzględniającymi postulaty Mieszkańców.

 

 

Nie daj się oszukać - SPRAWDŹ PARAGON!

Nie daj się oszukać - SPRAWDŹ PARAGON!

W czasie letnich wakacji Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe prowadzą akcję informacyjną pt. „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon”.

 

 

Światłowody w Zgorzale

Światłowody w Zgorzale

Zakończyła się inwestycja polegająca na doprowadzeniu sygnału cyfrowego nośnikiem światłowodowym od ul. Puławskiej do Zgorzały (północny kraniec ul. Kieleckiej).

 

 

 

Perłowa już po konsultacjach

Perłowa już po konsultacjach

Prezentujemy plan budowy ul. Perłowej w Łazach po korekcie. 

 

 

Referendum Ogólnokrajowe

Referendum Ogólnokrajowe

Zapraszamy chętnych do zgłaszania swoich kandydatur na listę rezerwową członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum Ogólnokrajowego w Gminie Lesznowola.

 

 

 

Wakacje w Lesznowoli

Wakacje w Lesznowoli

W lesznowolskich placówkach oświatowych oraz w Gminnym Ośrodku Kultury trwa AKCJA LATO 2015. W lipcu dzieci mają wakacje z karaoke w Magdalence i warsztaty ceramiczne we Władysławowie a sierpniu ruszają półkolonie z GOK. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wakacyjnej oferty!

 

 

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 16 listopada 2006r.


KSR-7624/28/06Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B - 428 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na działkach o nr ew. 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 26/17, 26/24, 26/25, 26/26, 26/27, 26/28, 26/31, 26/32, 26/33, 26/34, 26/35, 26/36, 26/37, 26/39 we wsi Wola Mrokowska.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

16.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 listopada 2006r.


KSR - 7624 / 70 / 06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 150 / 06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o nr ew. 44/12, 44/16, 44/18, 44/22, 44/24, 44/26, 44/29, 44/30, 44/31, 44/32, 44/33, 44/37, 44/38, 44/39, 44/40, 44/41, 44/42, 44/43, 44/44, 44/46, 44/47, 44/48, 44/49, 44/50, 44/51, 44/52, 44/91, 44/92, 44/93, 44/94 w miejscowości PGR Łazy.

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

14.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 listopada 2006r.


KSR - 7624/66/06


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 14 listopada 2006r. wydano postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w miejscowości Magdalenka - etap II, na ul. Świerkowej (dz. nr ew. 1550), ul. Brzozowa (dz. nr ew. 1562), ul. Sosnowa (dz. nr ew. 1546/1), ul. Dębowa (dz. nr ew. 1558), ul. Akacjowa (dz. nr ew. 1557), ul. Orzechowa (dz. nr ew. 1555), ul. Słoneczna (dz. nr ew. 1560/1) oraz na dz. o nr ew. 466/1, 464, 425, 472, 433, 527, 521, 555, 566, 37, 23, 77, 57, 61, 69, 71, 22/1, 74, 129, 117, 114, 116, 106/1, 40/1, 44, 25, 570, 549, 477, 394, 537, 410, 423/1, 451.
Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj.  od 14 do 28 listopada 2006 r. włącznie.

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

14.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 listopada 2006r.


KSR-7624/44/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B -  422 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowa drogi gminnej - ul. Familijnej (działka o nr ew. 138/13) w miejscowości Łazy.


Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

14.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 listopada 2006r.


KSR-7624/41/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B -  419 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo - magazynowych w Wólce Kosowskiej na działce o nr ew. 73.


Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

14.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 listopada 2006r.


KSR-7624/22/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B - 420 /06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowa sieci uzbrojenia podziemnego dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej na działce o nr ew. 4, 5/37, 5/50, 5/51 i 5/67 w miejscowości Zamienie.


Wójt Gminy Lesznowola
   Maria Jolanta Batycka - Wąsik

14.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 listopada 2006r.


KSR - 7624 / 70 /06

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 07 listopada 2006r. na wniosek Komitetu Budowy Wodociągu Łazy II zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o nr ew. 44/9, 44/12, 44/16, 44/18, 44/22, 44/24, 44/26, 44/29, 44/30, 44/31, 44/32, 44/33, 44/37, 44/38, 44/39, 44/40, 44/41, 44/42, 44/43, 44/44, 44/46, 44/47, 44/48, 44/49, 44/50, 44/51, 44/52, 44/91, 44/92, 44/93, 44/94 w miejscowości PGR Łazy.
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

14.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 listopada 2006r.


KSR - 7624/66/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 421 / 06 umieszczono:

postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w miejscowości Magdalenka - etap II, na ul. Świerkowej (dz. nr ew. 1550), ul. Brzozowa (dz. nr ew. 1562), ul. Sosnowa (dz. nr ew. 1546/1), ul. Dębowa (dz. nr ew. 1558), ul. Akacjowa (dz. nr ew. 1557), ul. Orzechowa (dz. nr ew. 1555), ul. Słoneczna (dz. nr ew. 1560/1) oraz na dz. o nr ew. 466/1, 464, 425, 472, 433, 527, 521, 555, 566, 37, 23, 77, 57, 61, 69, 71, 22/1, 74, 129, 117, 114, 116, 106/1, 40/1, 44, 25, 570, 549, 477, 394, 537, 410, 423/1, 451.

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

14.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 listopada 2006r.


KSR-7624/44/06Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).  Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 07 listopada 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowa drogi gminnej - ul. Familijnej (działka o nr ew. 138/13) w miejscowości Łazy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek  8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 14 do 28 listopada 2006r. włącznie.


Wójt Gminy Lesznowola
   Maria Jolanta Batycka - Wąsik

14.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 listopada 2006r.


KSR-7624/41/06Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).  Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo - magazynowych w Wólce Kosowskiej na działce o nr ew. 73.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek  8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 14 do 28 listopada 2006r. włącznie.

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

14.11.2006 Czytaj więcej