Martyny, Macieja, Teofila

 Przerwy w dostawach PRĄDU

Przerwy w dostawach PRĄDU

UWAGA - informujmy o planowych przerwach w dostawie PRĄDU w następujących miejscowościach: Stefanowo, Marysin, Nowa Iwiczna

Mobilny Punkt Informacyjny w Lesznowoli

Mobilny Punkt Informacyjny w Lesznowoli

W dniu 18 lutego 2015 r. (środa) w Urzędzie Gminy Lesznowola w godzinach 9.30-14.30 Konsultant Głównego Punktu Informacyjnego w Warszawie Pani Justyna Wietrzycka w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie udzielała informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Ferie w naszej Gminie

Ferie w naszej Gminie

Jak co roku szkoły z terenu naszej gminy przygotowały ciekawą ofertę zajęć  dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w ramach AKCJI ZIMA 2015, zaś Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w   akcji Ferie zimowe z GOK
 

Zaproszenie na ZEBRANIE

Zaproszenie na ZEBRANIE

Osoby zainteresowane tematyką melioracji zapraszamy na zebranie Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola.

 

Lesznowolskie bociany

Lesznowolskie bociany

W lipcu ubiegłego roku w  Lesznowoli przeprowadzono inwentaryzację gniazd bociana białego. Z przeprowadzonych badań wynika, że  na terenie naszej gminy znajdują się 4 gniazda, w których wiosną wylęgają się małe bociany.

 

Kwalifikacja wojskowa 2015

Kwalifikacja wojskowa 2015

W dniach 02.02-18.03 odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

Termin kwalifikacji wojskowej w Gminie Lesznowola: 17.02-20.02
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieścić się będzie w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 756 62 10.

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 28 lipca  2006r.


KSR - 7624 / 36 /06


Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 25 lipca 2006r. na wniosek ROYAL BRAND Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową na działkach o nr ew. 698, 683, 64/20, 60/4 i 59/2 w miejscowości Łazy.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

28.07.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 28 lipca 2006r.


KSR - 7624 / 36 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A - 92 / 06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową na działkach o nr ew. 698, 683, 64/20, 60/4 i 59/2 w miejscowości Łazy.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

28.07.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 27 lipca  2006r.


KSR - 7624 / 38 /06


Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 27 lipca 2006r. na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Klonowej (działki o nr ew. 51/27, 51/28, 51/15, 56/11, 56/12) w miejscowości Nowa Iwiczna.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


28.07.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 27 lipca 2006r.


KSR - 7624 / 40 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 96 /06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Cichej (działki o nr ew. 104, 93/10, 93/19, 90/44) w miejscowości Nowa Iwiczna.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

27.07.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 27 lipca 2006r.


KSR - 7624 / 39 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 95 /06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Kwiatowej (działki o nr ew. 47/6, 51/10, 51/5, 56/21) w miejscowości Nowa Iwiczna.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


27.07.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 27 lipca 2006r.

KSR - 7624 / 37 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 93 /06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych - ul. Sosnowej (dz. o nr ew. 75), ul. Różanej (dz. o nr ew. 90) i ul. Masztowej (dz. o nr ew. 108) w miejscowości Łazy, gm. Lesznowola.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


27.07.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 27 lipca 2006r.


KSR - 7624 / 37 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 93 /06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych -  ul. Sosnowej (dz. o nr ew. 75), ul. Różanej (dz. o nr ew. 90) i ul. Masztowej (dz. o nr ew. 108) w miejscowości Łazy, gm. Lesznowola.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


27.07.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 27 lipca  2006r.


KSR - 7624 / 40 /06Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 27 lipca 2006r. na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Cichej (działki o nr ew. 104, 93/10, 93/19, 90/44) w miejscowości Nowa Iwiczna.


Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


27.07.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 27 lipca  2006r.


KSR - 7624 / 39 /06Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 27 lipca 2006r. na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Kwiatowej (działki o nr ew. 47/6, 51/10, 51/5, 56/21) w miejscowości Nowa Iwiczna.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


27.07.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 27 lipca 2006r.


KSR - 7624 / 38 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 94 /06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Klonowej (działki o nr ew. 51/27, 51/28, 51/15, 56/11, 56/12) w miejscowości Nowa Iwiczna.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


27.07.2006 Czytaj więcej