Eustachego, Faustyny, Renaty

Wybierz język:

Zapraszamy na MAMMOGRAFIĘ

Zapraszamy na MAMMOGRAFIĘ

Mammobus będzie czekał na pacjentki w sobotę 20 września na parkingu obok Urzędu - na tyłach budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej Lesznowola

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej Lesznowola

W imieniu Zarządu Komisarycznego Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola zapraszamy na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 22 września br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.

Informacja

Informacja

w sprawie mikrodotacji

Informacja

Informacja

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ZTM - zmiany w rozkładzie lini L3

ZTM - zmiany w rozkładzie lini L3

Od 1 września zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy linii L3.
Szczegóły na stronie ZTM.

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 15 marca 2006r.


KSR-7624/06/06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 22 / 06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Władysławów (ulice: Wojska Polskiego, Zielona, Motocyklistów, Pełni Księżyca, Polna, Błękitna, Radosna, Cicha, Żwirowa) i Wilcza Góra (ulice: Wojska Polskiego, Przyleśna, Polna, Jasna, Polnego Wiatru, Księżycowa, Nieziemska, K. Bachledy, Jelenia).

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


17.03.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn.14 marca 2006r.


KSR - 7624 / 08 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 19 / 06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu wraz z przyłączami na działkach o nr ew. 14, 25/1, 26/6 w miejscowości Marysin.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

17.03.2006 Czytaj więcej