Anatola, Jacka, Mirosławy

Bezpłatne konsultacje w sprawie dotacji unijnych

Bezpłatne konsultacje w sprawie dotacji unijnych

 

Mobilny Punkt Informacyjny w Mysiadle - Gmina LesznowolaZapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w sprawie możliwości pozyskania środków unijnych, które odbędą się we wtorek 21 lipca w filii Gminnego Ośrodka Kultury Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2 w godz. 9.30-13.30.

Lesznowola NR 1 w rankingu Forbesa

Lesznowola NR 1 w rankingu Forbesa

18 czerwca br. podczas Kongresu Regionów we Wrocławiu Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik odebrała nagrodę w rankingu „Miasta Atrakcyjne dla Biznesu” magazynu ekonomicznego Forbes. Lesznowola ponownie uplasowała się na pierwszym miejscu w kategorii miejscowości do 50 tys. mieszkańców!

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola !

Pragnę Państwa poinformować, iż w dniu 28 maja 2015r. została wydana decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie unieważnienia decyzji komunalizacyjnej z dnia 22 kwietnia 2011r. Wojewody Mazowieckiego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Lesznowola nieruchomości o pow. 83,5736 ha, położonych w Mysiadle.

Lesznowola - Przyjaznym Urzędem!

Lesznowola - Przyjaznym Urzędem!

Urząd Gminy Lesznowola został wyróżniony Znakiem Jakości PRZYJAZNY URZĄD w I edycji konkursu zorganizowanego przez Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości z Katowic.

 

Święto Gminy Lesznowola 2015  - relacja

Święto Gminy Lesznowola 2015 - relacja

Zakopower - gwiazda tegorocznego Święta Gminy Lesznowola przyciągnął na lesznowolskie błonia prawdziwe tłumy.   Zobacz fotorelację z wydarzenia.

 

Filie Starostwa nadal w Urzędzie

Filie Starostwa nadal w Urzędzie

Miło nam poinformować, że negocjacje prowadzone przez Samorząd Gminy Lesznowola ze Starostwem Piaseczyńskim zakończyły się sukcesem.

   

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 07 listopada 2006r.


KSR-7624/39/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B -  404 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowa drogi gminnej - ul. Kwiatowej (działki o nr ew. 47/6, 51/10, 51/5, 56/21) w miejscowości Nowa Iwiczna.


Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik


07.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 07 listopada 2006r.


KSR-7624/38/06


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).  Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 07 listopada 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Klonowej (działki o nr ew. 51/27, 51/28, 51/15, 56/11, 56/12) w miejscowości Nowa Iwiczna.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek  8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35,
00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,  tj.  od 07 do 21 listopada 2006r. włącznie.

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

07.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 07 listopada 2006r.


KSR-7624/38/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B -  403 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ul. Klonowej (działki o nr ew. 51/27, 51/28, 51/15, 56/11, 56/12) w miejscowości Nowa Iwiczna.


Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik


07.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 07 listopada 2006r.


KSR-7624/31/06


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).  Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 07 listopada 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Rolnej (dz. o nr ew. 2/4, 3 i 202) i ul. Lipowej (dz. o nr ew. 62, 72) oraz na działkach o nr ew. 182, 177 i 172 w Łazach.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek  8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,  tj.  od 07 do 21 listopada 2006r. włącznie.

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik


07.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 07 listopada 2006r.


KSR-7624/31/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B -  401 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Rolnej (dz. o nr ew. 2/4, 3 i 202) i ul. Lipowej (dz. o nr ew. 62, 72) oraz na działkach o nr ew. 182, 177 i 172 w Łazach.

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

07.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 07 listopada 2006r.


KSR-7624/30/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B -  402 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Karasia (droga gminna) na działce o nr ew. 6/2 w miejscowości Kosów (odcinek od ul. Nadrzecznej do Gminnego Przedszkola).

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

07.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 06 listopada 2006r.


KSR - 7624/63/06Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 06 listopada 2006r. wydano postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazy w ul. Krętej, Wąskiej, Szklarniowej, Projektowanej, Podleśnej, Słowniczej, Rolnej oraz na działkach o nr ew. 588, 308, 584, 583, 581, 580, 579, 19/1, 9/14, 10, 24/1, 24/2, 9/2, 18/7, 19/2, 25, 94, 17, 278, 589, 3, PGR Łazy - działki o nr ew. 15, 47, 3.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj.  od 06 do 13 listopada 2006r. włącznie.

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik


06.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 06 listopada 2006r.


KSR - 7624/63/06Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 399 /06 umieszczono:

postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazy w ul. Krętej, Wąskiej, Szklarniowej, Projektowanej, Podleśnej, Słowniczej, Rolnej oraz na działkach o nr ew. 588, 308, 584, 583, 581, 580, 579, 19/1, 9/14, 10, 24/1, 24/2, 9/2, 18/7, 19/2, 25, 94, 17, 278, 589, 3, PGR Łazy - działki o nr ew. 15, 47, 3

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

06.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 03 listopada 2006r.


KSR - 7624 / 69 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 149 /06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu wzdłuż  ul. Jedności w miejscowości Janczewice na dz. o nr ew. 99, 98/2, 98/1 i  97.

Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

06.11.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 06 listopada 2006r.


KSR - 7624 / 68 / 06


Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 30 października 2006r. na wniosek DOM I OGRÓD 2000 Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki socjalno - bytowe oraz deszczowe z projektowanego osiedla domów jednorodzinnych na terenie dwóch gmin:
Gmina Lesznowola, wieś Janczewice - działki o nr ew. 56, 117, 131/1, 131/2, 145, 204
Gmina Raszyn, wieś Słomin - działki o nr ew. 57, 225.
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik

06.11.2006 Czytaj więcej