Aktualności

Gmina Lesznowola – Liderem Wzrostu metropolii warszawskiej

W dniu 14 lutego, w warszawskim hotelu Westin odbyła się I Konferencja Inwestycyjna Gmin Metropolii Warszawskiej pod hasłem „Miasto, Wizja, Warszawa”, zorganizowana przez redakcję znanego na całym świecie czasopisma zajmującego się rynkiem nieruchomości, budownictwem i architekturą - „Eurobuild”.

Gmina Lesznowola – Liderem Wzrostu metropolii warszawskiej

W dniu 14 lutego, w warszawskim hotelu Westin odbyła się I Konferencja Inwestycyjna Gmin Metropolii Warszawskiej pod hasłem „Miasto, Wizja, Warszawa”, zorganizowana przez redakcję prestiżowego czasopisma zajmującego się rynkiem nieruchomości, budownictwem i architekturą „Eurobuild”. Konferencji patronowali Marszałek Województwa Mazowieckiego, Związek Miast Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polski Związek Firm Developerskich oraz Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. W konferencji udział wzięli prezesi największych krajowych korporacji budowlanych, przedstawiciele banków, ministerstwa rozwoju regionalnego, wójtowie i burmistrzowie podwarszawskich gmin, a także przedstawiciele władz stolicy. Patronat merytoryczny objęła jedna z najbardziej prestiżowych w kraju firm analitycznych rynku nieruchomości ProDevelopment Grup. Konferencja stała się forum, na którym przedstawiciele samorządów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz developerzy dyskutowali wspólnie, w jakim stopniu globalne zjawiska w gospodarce takie jak kryzys fiskalny, malejąca liczba mieszkańców miast, problemy z dostępem do finansowania budownictwa, widmo kolejnej fazy recesji w budownictwie – są problemami z którymi muszą zmierzyć się zarówno inwestorzy jak i samorządy, w tym samorządy metropolii warszawskiej. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali prezentacji pana Rajmunda Rysia – Kierownika Departamentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który przedstawił główne założenia w zakresie polityki miejskiej, jej priorytety jakie przyjęło do zrealizowania w najbliższych latach ministerstwo. Ponadto zostały zaprezentowane perspektywy możliwości rozwoju dla miast polskich, w tym w szczególności dla całej metropolii warszawskiej w kontekście nowych programów opartych na finansowaniu z funduszy unijnych w latach 2014-2020, gdzie głównym priorytetem będą inwestycje związane z rozwojem innowacyjnych technologii dających trwały, stabilny w wieloletniej perspektywie wzrost gospodarczy. Duże wrażenie na uczestnikach konferencji wywarło zaprezentowanie przez Prezesa ProDevelopment - pana Łukasza Madeja - danych dotyczących metropolii warszawskiej w zakresie jej atrakcyjności dla inwestorów na tle innych polskich obszarów metropolitalnych, a także na tle innych metropolii europejskich. Okazuje się, że rynek budowlany metropolii warszawskiej mimo odczuwanego obecnego regresu, na tle innych regionów prezentuje się jeszcze dość dobrze i przynajmniej przez kilka najbliższych lat będzie jeszcze się rozwijał. Jednakże dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń – stały proces wyludniania się kraju z jednoczesnym starzeniem się społeczeństwa jest wielkim zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego Polski, w tym dla rynku budownictwa. Pod tym względem sytuacja Polski, jako stabilnego runku nieruchomości na tle innych państw UE wypada źle. Pozyskanie nowych inwestorów, przy zwiększającym się ryzyku inwestycyjnym związanym z fatalnymi tendencjami demograficznymi, będzie w kolejnych latach trudnym zadaniem dla samorządów, także dla tych związanych z aglomeracją warszawską.

 

Od lewej: M.J. Batycka-Wąsik, A. Olbrysz, Ł. Madej podczas konferencji

W obliczu słabnącej kondycji demograficznej oraz odczuwalnego spowolnienia gospodarczego odpowiedź na pytanie o potencjał inwestycyjny miejsca staje się dla przedsiębiorców kluczową kwestią przy wyborze lokalizacji pod planowane inwestycje. W tym celu organizatorzy konferencji opracowali ranking Liderów wzrostu wśród wszystkich gmin i dzielnic metropolii. W celu jego stworzenia i wytypowania liderów zbadano najistotniejsze czynniki wpływające na atrakcyjność inwestycyjną miejsca takie jak: potencjał ludzki, jakość życia, dostępność komunikacyjna, środowisko inwestycyjne, polityka finansowa gminy, rynek nieruchomości. Analizie poddano gminy przestrzennie i funkcjonalnie powiązane z Warszawą, zlokalizowane od jej centrum nie dalej niż 50 km, powiązane ze stolicą infrastrukturą komunikacyjną (koleją podmiejską i dalekobieżną oraz jakością dróg dojazdowych. Ranking powstał w wyniku analiz, dokonanych w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Budownictwa, badanych w latach 2003-2011. Tytuł Lidera Wzrostu wśród gmin metropolii warszawskiej został przyznany gminie Lesznowola, która w rankingu, w skali do 10 pkt. uzyskała wynik 7,46075 pkt., wyprzedzając gminę Michałowice 7,07985 pkt. oraz gminę Piaseczno 6,90055 pkt. Nagrodę w imieniu Lesznowoli odebrała wójt gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Sukces Lesznowoli, która została doceniona przez profesjonalistów i ekspertów od rynku nieruchomości jest bez wątpienia efektem jej wieloletniej, długofalowej, racjonalnej i konsekwentnej polityki zrównoważonego rozwoju. Poniżej przedstawiamy atuty gminy docenione przez ekspertów które sprawiły, że dziś Lesznowola uznawana za najbardziej atrakcyjne miejsce do inwestowania w obszarze całej metropolii warszawskiej.

28.02.2013 Powrót