Franciszka, Lamberty, Narcyza

Wybierz język:

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej Lesznowola

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej Lesznowola

W imieniu Zarządu Komisarycznego Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola zapraszamy na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 22 września br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.

Informacja

Informacja

w sprawie mikrodotacji

Informacja

Informacja

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ZTM - zmiany w rozkładzie lini L3

ZTM - zmiany w rozkładzie lini L3

Od 1 września zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy linii L3.
Szczegóły na stronie ZTM.

Sprostowanie do artykułu „Spotkanie z przedstawicielami PKP. Modernizacja linii kolejowej nr 8”

Sprostowanie do artykułu „Spotkanie z przedstawicielami PKP. Modernizacja linii kolejowej nr 8”

Sprostowanie do artykułu „Spotkanie z przedstawicielami PKP. Modernizacja linii kolejowej nr 8” opublikowanym w  Nr  52·2014 rok czasopisma Biuletyn Informacyjny Gminy Lesznowola”.

Aktualności

Informacja

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

08.09.2014 Czytaj więcej